schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100004
Schenking


Algemeen


Met een schenking aan een goed doel steunt u niet alleen de bewuste organisatie, maar kunt u tevens de nodige belasting besparen. Een schenking is dus niet alleen plezierig voor de organisatie die u steunt, maar kan u dus ook de nodige belastingvoordelen geven. Dat voordeel kan zowel van toepassing zijn bij een eenmalige schenking als bij een periodieke schenking. Voor eenmalige schenkingen geldt er een drempel, echter periodieke schenkingen zijn voor de volledig aftrekbaar.

Wanneer is een gift aftrekbaar?
Aftrekbaar zijn giften aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke organisaties of instellingen die een algemeen nut beogen. Dat zijn dus meer instellingen, dan alleen de organisaties met een CBF keurmerk of erkende doelen (erkende goede doelen zijn instellingen die het CBF keur hebben en die lid zijn van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen). Let dus niet alleen op de naam en het gebruik van het keurmerk want ook de vrijwilligersorganisatie uit uw eigen dorp of stad kan dus net zo goed (of zelfs soms voor nog minder kosten) het geld ten goede laten komen voor het goede doel.

Eenmalige schenking:
Mocht u een groot geldbedrag als schenking willen doen aan een erkend doel, doe dit dan via een overmaking van een geldbedrag via uw giro- of bankrekening. Op die manier heeft u een bewijs dat u een schenking gedaan heeft. Een gift via de collectebus is namelijk later niet meer te bewijzen/ traceren en de belasting eist een schrifteijk bewijs (giro of bankafschrift is wel voldoende)
Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek, hanteert de belastingdienst wel een zogenaamde drempel van 1% van het verzamelinkomen. Tel voor uw belastingsaftrek alle gelden op die u heeft geschonken gedurende het belastingjaar. Het bedrag dat boven deze 1 % komt van uw verzamelinkomen is dus aftrekbaar, echter er geldt ook weer een maximum, namelijk de bovengrens van 10 %.

Hoeveel betaalt de fiscus mee?
Afhankelijk van het verzamel inkomen kan de fiscus tot 52% mee betalen. Denk dus na, aan wie geeft u uw geld liever, aan de belasting of aan een instelling die zich hard inzet om belangrijke doelen te realiseren die anders blijven liggen.
Hieronder een overzicht van de bijdrage van de ficus bij een eenmalige schenking:
- bij een bruto jaarinkomen tot 16.893 euro

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007