schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100005
Erven


Testament - het belang

Dood en nalatenschappen zijn onderwerpen die de meeste mensen graag voor zich uitschuiven. Toch is het raadzaam om een keer een notaris te bezoeken om hier is kort over te praten. Belangrijk onderwerpen zijn dan vragen als, is een testament wel nuttig? Is er wel voldoende vermogen voor een testament? De meeste notarissen voor een kort voorbereidend gesprek geen kosten in rekening. Bezoek/ bel daarom een notaris in uw gemeente om dit een keer te bespreken.

Mijn laatste wil in het kistje in de boekenkast
Alhoewel veel mensen de stap naar de notaris niet durven te maken, hebben zij wel vaak hun laatste wil keurig met de hand uitgeschreven. De partner weet de envelop te vinden in de kledingkast c/q de boekenkast. Echter een laatste geschreven wil (een codicil) is geen testament. Tot op zekere hoogte kunnen mensen op deze manier goederen verdelen (kleding, boeken, sieraden etc). Het is niet mogelijk om op die manier een vriend tot erfgenaam te maken of op die manier al het vermogen en bezittingen te schenken aan een goed doel. Mocht dit wel de bedoeling zijn, dan is hiervoor een notari

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007