schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 21 mei 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100008
Erven


Testament en wilsbeschikkingen

Het erfrecht in Nederland geeft veel vrijheid om zelf te bepalen wat er met je vermogen gebeurd na je dood (aan wie je het zou willen geven).
De wet geeft een regeling voor het geval er niets is geregeld, maar als je iets anders wil dan kan dit. Echter die alternatieve regeling moet je dan wel op papier zetten en het moet duidelijk zijn dat dit een wilsbeschikking is. Dit is een zogenaamde onderhandse akte een codicil. Dit is dus een eenzijdige verklaring (dus een verklaring alleen geschreven vanuit degene die dood gaat).

Om mogelijke onduidelijkheden te voorkomen kan je hiervoor ook de hulp inroepen van een specialist, de notaris. Deze maakt dan een testament conform al je wensen. Soms is een testament noodzakelijk, want je kan niet alles regelen via een onderhandse akte (bijvoorbeeld onterven/ schenking onroerend goed, andere verdeling dan de wettelijke verdeling).

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007