schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100011
Burgerlijke Staat


Huwelijk en gemeenschappelijke boedel

Vaak trouwen mensen in gemeenschap van goederen. Bij een huwelijk ontstaat dan een gemeenschappelijke boedel (tenzij met trouwt of gaat partnerschap registeren onder huwelijke voorwaarden). In deze boedel valt dus alles, de vermogens van beide (ongeacht of die wel of niet even groot zijn), schenkingen maar ook schulden.

Uiteindelijk is er een bezit waar beide partners evenveel recht op hebben. Als een van de partner overlijdt, dan is de hele boedel gemengd. Dat geldt niet alleen voor het vermogen, maar ook voor alle schulden. Schuldeisers kunnen zich dan verhalen op deze gehele boedel. Daarna vormt de helft van wat er overblijft de nalatenschap (de andere helft is namelijk al van de langstlevende).

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007