schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 21 mei 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100013
Burgerlijke Staat


Huwelijkse voorwaarden

Gehuwden en partnerschap geregistreerden kunnen een gemeenschappelijke boedel voorkomen door de verbintenis met elkaar aan te gaan onder huwelijkse voorwaarden. Ieder houdt dan zijn deel van wat er vooraf was.

Echter wat er in de toekomst wordt verkregen wordt veelal gezien als de vrucht van gemeenschappelijke arbeid (beide uit werk of de een uit werk de ander uit opvoeden). Om duidelijk te houden wat van wie is, zal er dus steeds een verrekening moeten plaats vinden. Die kan periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) of bij scheiding/ dood. Bij periodieke verrekening wordt steeds het vergaarde vermogen wat in de tussentijd is opgebouwd, weer verdeeld over beide partijen.

Mocht een van de partners overlijden, dan is er eigenlijk weer een groot gemeenschappelijke boedel die verrekend moet worden. Mocht er tussentijds niet goed periodiek verrekend zijn, dan kan dat gecorrigeerd worden bij de finale verrekening.

Mocht je in een latere fase (je bent al getrouwd) huwelijkse voorwaarden willen maken of deze tussentijds willen wijzigen dan zal dit moeten gebeuren met toestemming van de rechter. (De notaris zal hiervoor dan stukken toesturen aan de rechtbank met de reden waarom dit gewenst is.) De rechter kan dit weigeren indien er gevaar is dat bepaalde schuldeisers nadelig hierdoor beinvloed worden.

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007