schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100016
Schenking


Schenken en giften

Door te schenken anticipeer je eigenlijk op een toekomstige erfenis. Met een schenking kan vermogen worden overgeheveld naar een ander, zodat toekomstige successierechten gedrukt kunnen worden. Er is een belangrijk verschil tussen schenkingen en giften.

Een schenking is een overeenkomst met als gevolg dat de schenker, ten kosten van zijn eigen vermogen een andere partij (de begiftigde) verrijkt.
Een gift is een overdracht van vermogen naar een andere partij.

En gift is dus veel ruimer. Onder giften vallen ook kwijtscheldingen van schulden, verkoop van eigendom voor symbolische bedragen, weggeven van vermogen maar ook de normale schenkingen. (Het is dus een bredere term waar van alles onder valt.) De wet geeft wel een aantal regels om de eigen kinderen niet te benadelen.

Naast de gift is er nog de natuurlijke verbintenis (de niet afdingbare verplichting een ander te helpen). Mocht een samenwonende partner/ een kind opeens in grote financiele nood zijn, dan dient de ander/ ouder te helpen op basis van moraal en fatsoen. Een financiele ondersteuning is dan geen gift maar een natuurlijke verbintenis. (Echter niet altijd ziet de fiscus dit als gift.)

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007