schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100017
Schenking


Successierecht 2014

Bij overdracht van vermogen moet er in principe belasting betaald worden. Afhankelijk van de (familie-)relatie is de verkrijging belast met een tarief dat begint bij 5% en wat kan oplopen tot 68 %Er is echter een bedrag vrijgesteld per jaar.

Globaal zijn er de volgende vrijstellingen bij erfbelasting:
- Echtgenoten: 627.367,- euro
- Kinderen: 19.868
- Gehandicapt kind: 59.601 euro
- Kleinkinderen: 19.686
- Grote vrijstelling (eenmalig voor een kind tussen de 18 en 40 jaar, voor algemeen doel) 25.096 euro
- Grote vrijstelling (eenmalig voor een kind tussen de 18 en 40 jaar, voor aankoop huis of studie); 52.281 euro
- Ouders 43.053 euro
- Overige verkrijgers 2.092 euro
- Instellingen die een algemeen nut beogen zijn vrijgesteld van schenkbelasting. (Zie artikel schenking goede doelen/ musea/ ANBI)

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007