schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100022
Schenking


Onder bewind

Soms is de begunstigde (nog) niet geschikt om het vermogen te beheren. Denk daarbij aan kinderen, criminele, drugsverslaafden. De schenking kan dan onder beheer gesteld worden.

Een ander dan de verkrijger voert dan het beheer over dit vermogen. Dat kan bijvoorbeeld de schenker zelf zijn of een derde. Een schenking onder beheer kan alleen als de schenking schriftelijk is gedaan.

De bewindvoerder is zelfstandig bevoegd en heeft als doel het vermogen in stand te houden. De begunstigde kan niet zonder de toestemming van de bewindvoerder iets uit het vermogen overdragen aan derden. Bewind kan voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld 25 jaar) of onbepaalde tijd zijn.

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007