schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100024
Schenking


Wijziging van de huwelijksvoorwaarden

Door de huwelijkse voorwaarden te wijzigen tijdens een huwelijk kan er op een fiscaal aantrekkelijke manier veel vermogen overgeheveld worden (zie hiervoor Estate Planning).

Stel men is getrouwd met koude uitsluiting. Man heeft 1 miljoen, vrouw heeft altijd voor de kinderen gezorgd en dus niets. Door nu huwelijkse voorwaarden te wijzigen naar gemeenschap van goederen, verschuift in een keer de helft van het vermogen naar de vrouw.
Als de man dood gaat dan ontvangt ze alsnog de andere helft (valt nog in de vrijstelling). Belasting ziet dit niet als schenking. (Zie verder Estate Planning).

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007