schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 21 mei 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100026
Schenking


Terug lenen

Soms zit het geld vast. Het vermogen is dan bijvoorbeeld een huis/ een zaak etc. Toch is ook dit al te schenken. De vermogensoverheveling vindt dan plaats op papier, waarbij de schenker direct het goed weer terug leent. Zodoende ontstaat er dus een lening. Deze lening is pas opeisbaar bij het overlijden van de schenker.

Schenkingen op papier worden vaak gedaan in het kader van vermogensverschuiving naar kinderen. Op die manier kan je ervoor zorgen dat er in de toekomst minder successierechten betaald moeten worden. Echter dit kan alleen als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan (zoals bijvoorbeeld rente betalen over het geleende geld) en als de afspraken zijn vastgelegd in een notariele akte. (Overleg voor deze constructie met uw notaris.)

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007