schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100028
Schenking


Legitieme portie

Tot 1 januari 2003 gold dat giften aan kinderen ingebracht moesten worden. Sinds de nieuwe erfrechtwetgeving is dit niet meer noodzakelijk.

Tegenwoordig ziet men giften niet meer als voorschot op het erfdeel van een kind. Mocht dit wel de bedoeling zijn, vermeldt dit dan bij de schenking (de verplichting tot inbreng).

Door giften te geven kan een deel van het vermogen overgeheveld worden. Echter niet alles. Kinderen hebben wel recht op een bepaald deel. Zij kunnen aanspraak maken op hun legitieme portie. Voor de legitieme portie worden alle giften meegeteld die de erflater de 5 jaar voor zijn dood heeft gedaan (ook aan vreemden). Echter de gift/ schenking moet wel erg hoog zijn, wil dit de legitieme portie aantasten.

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007