schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100030
Schenking


Goede doelen/ musea/ ANBI

Hoe verder de begunstigde af staat van de schenker des te meer successierechten de belastingen wil ontvangen. Dat geldt dus ook voor een schenking aan een stichting of vereniging. Hiervoor geldt een percentage van 40-69 procent (hetzelfde als voor schenkingen aan neefjes en nichtjes).

Dit is anders als de instantie een goed doel nastreeft. De afdracht is dan 0 % (met dank aan Johan Cruyff). Hiervoor zijn wel twee eisen:
a- de instelling moet binnen het Koninkrijk der Nederlanden gevestigd zijn;
b- het moet gaan om activiteiten op kerkelijk, levensbeschouwelijk, charitatief, cultureel of wetenschappelijk gebied of op het gebied van het algemeen nut (ANBI, een zogenaamde artikel 24 instellingen).

Je kan ook zelf een stichting maken met een speciaal doel waar je dan geld aan schenkt. De fiscus zal dit niet zo maar accepteren. Men zal bij de beoordeling hiervan rekening houden met hoe de doelen in praktijk worden nagestreefd en de financiele verantwoording hiervan. Pas als dit klopt zal de belasting de stichting als goed doel accepteren.

Als de schenking aan een goed doel periodiek gedaan wordt (minimaal 5 jaar) en vastgelegd in een notariele akte, dan is de schenking tevens geheel aftrekbaar van de belasting (inkomstenbelasting).
Dit geldt ook voor verenigingen met meer dan 25 leden en waarvaan de statuten notarieel zijn opgemaakt en die geen ondernemingsactiviteiten ontplooien.

Een museum neemt een geheel eigen plek in. Als de collectie van regionaal of nationaal belang is, is elke schenking vrijgesteld van het betalen van successierechten.

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007