schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100033
Erven


Wettelijke verdeling of testament

De wet geeft een wettelijke verdeling van het vermogen voor het geval er niets vast gelegd is. Criterium hiervoor is familierechtelijke betrekking en partner. Denk bij familierechtelijke betrekking niet alleen aan kinderen, maar ook aan erkende buitenechtelijke kinderen of (niet-biologisch) erkende (bijvoorbeeld geadopteerde) kinderen.

Daarnaast speelt de partner een belangrijke rol. De wet gaat er vanuit dat de langstlevende echtgenoot, ongestoord door moet leven. Als je iets anders wilt moet je hiervoor een testament op stellen. Ongehuwde samenwoners erven in principe dus niets van elkaar, tenzij er een akte is (zie burgerlijke staat - samenwonen).

Een testament is een notariele akte, een codicil een onderhandse akte. Niet voor alles is een bij de notaris opgemaakte akte noodzakelijk. Bepaalde goederen zoals boeken en schilderijen kan je ook met een eigen verklaring aan iemand geven. De verklaring moet echter wel handgeschreven, gedateerd en ondertekend zijn.Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007