schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100034
Erven


Onterven

Vanaf je 16de jaar kan je bij testament bepalen wat er met je vermogen gebeurd. Als er niets geregeld is, dan volgt de verdeling de route van de wettelijke verdeling.
Bij testament kan je niet alleen erfgenamen benoemen (die delen dus in alles) en legatarissen (die krijgen alleen een bepaald stuk/ vermogen). Je kan ook mensen onterven.

De wetgever laat je zeer vrij over de invulling van een testament. Je kan kinderen en je partner ook geheel of gedeeltelijk onterven. Die onterving is niet te vernietigen.
Kinderen kunnen echter wel aanspraak maken op hun legitieme portie en de partner op een bepaalde mate van verzorging, maar verder is de onterving niet aan te tasten. Als een kind onterfd wordt (en mocht het kind zelf weer kinderen hebben) dan treden de afstammelingen in de plaats van het kind.
Mocht dat ook niet de bedoeling zijn, onterf dan niet alleen het kind maar ook de kleinkinderen die hierbij horen.

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007