schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100035
Erven


Wettelijke erfgenamen

De wet kent een trapsgestel systeem in verband met erfgenamen. Er zijn vier groepen (zogenaamde parentelen) die zich na elkaar op de nalatenschap kunnen beroepen. De volgende groep komt pas in beeld, als de eerste groep niet van toepassing is.

Dit zijn de volgende groepen:
a- (niet gescheiden) partner en kinderen van de erflater
b- ouders, broers en zussen van de erflater
c- grootouders van de erflater
d- overgrootouders van de erflater

Als een van de personen in de groep is overleden, dan treden de afstammelingen hiervan in diens plaats. Bijvoorbeeld is uit groep B de broer al dood, dan zijn de erfgenamen zijn kinderen. Die plaatsvervulling speelt alleen in het wettelijke systeem (niet bij testament).
Mocht je niet willen dat het vermogen bij een van deze personen terecht komt, maak dan een testament. Daarin ben je geheel vrij om je erfgenamen te benoemen (in de vorm van natuurlijke personen of rechtspersonen (bijvoorbeeld een vereniging of goed doel).

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007