schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100037
Erven


Kinderen

Wanneer is er erfrechtelijk gezien een kind? Het gaat erom dat de vader het kind erkend (de moeder heeft het geboren dus daar zit het probleem meestal niet). Stel nu dat de vader dood is en het kind verklaart een biologische afstammeling te zijn. Is die dan een erfgenaam?

Een kind kan het juridische vaderschap afdwingen via de rechter. Eerst zal men wel aannemelijk moeten maken dat de persoon de vader is. Dat kan bijvoorbeeld ook via de rechter door bijvoorbeeld een DNA onderzoek te eisen. Voor de rechter is een weigering hieraan mee te werken voldoende reden om vaderschap aan te nemen.

Mocht de persoon dood zijn en niet opgegraven willen worden, regel dan bij testament dat je gecremeerd wil worden, dan is dat probleem alvast ondervangen.

Om erfgenaam te kunnen zijn moet je wel bestaan. De maatstaf is niet-hersendood. Mocht je als foetus in de buik zitten, dan ben je erfgenaam. Mocht het gaan om een niet-huwelijkse relatie, dan kan de vader het ongeboren kind wel alvast erkennen.
Beesten (zoals een hond) kunnen niet erven. Wel kunnen de erfgenamen een last opgelegd worden een beest te verzorgen.

Sommige personen kunnen niet erven. Bijvoorbeeld een kind dat zijn ouders heeft vermoord. Er moet wel een gerechtelijke basis zijn om af te wijken van de standaard- een veroordeling dus. Dit geldt ook voor de drugsverslaafde die de ouders bestolen heeft (veroordeling wegens diefstal).

Mocht het kind zijn overleden en er afstammelingen zijn, dan treden die in de plaats van de eerste erfgenaam. De afstammelingen nemen dan gezamenlijk deze plek over. Mochten er geen afstammelingen zijn, dan vervalt het deel naar de andere erfgenamen.

Het moet wel gaan om eigen kinderen. Stiefkinderen en pleegkinderen vallen hier dus buiten. Stiefkinderen en pleegkinderen kunnen wel op gelijke basis meedoen, maar dat moet dan wel testamentair geregeld zijn. Zonder testament blijven zij voor de wet vreemden.

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007