schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100039
Erven


Executeur

In verband met het overlijden moet er van alles geregeld worden. Om onenigheid te voorkomen is het daarom raadzaam tijdens het leven een persoon te benoemen (per testament, kan niet met een onderhandse akte) die dit regelt. Dat is een executeur (vroeger de executeur testamentair).

Mocht er niemand zijn aangewezen, dan kan de notaris iemand aanwijzen. De executeur voert de verdeling uit zoals je zelf hebt aangegeven. Graag zouden sommige mensen hier de executeur de vrije hand willen geven, maar in het algemeen is dit niet mogelijk.

Deze executeur heeft een aantal taken. Enerzijds regelt die veelal de uitvaart (begraven of cremeren). Daarnaast beheert die de goederen van de nalatenschap en voldoet die de schulden die tijden het beheer naar boven komen.
Onder beheer vallen ook de handelingen van normale exploitatie van huurovereenkomsten (innen gelden etc/ te gelde maken van effecten om koersval te voorkomen). Hij/ zij inventariseert het aanwezige vermogen en de schulden (zoals legaten en successiebelasting die afgedragen moet worden). Maakt een boedelbeschrijving en houdt een administratie bij van de betalingen om de erfgenamen inzicht te geven in de samenstelling van de boedel (betalen schulden, opzeggen abonnementen etc.)

Mocht het bij een legaat om geld gaan, dan heb je hier een half jaar voor om dit te regelen. (Afdracht van goederen kan direct gevorderd worden.) Het deel dat overblijft en verdeeld moet worden onder de erfgenamen is niet meer de taak van de executeur. (Dat is de taak van de erfgenamen). De taak eindigt dus als alle vorderingen zijn geind en schulden zijn betaald.

Als vergoeding krijgt een executeur veelal 1 % van de waarde van het vermogen op moment van overlijden. Soms is er per testament als een vergoeding voor vastgesteld. De successieaangifte moet uiterlijk binnen 8 maanden na overlijden ingediend zijn.

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007