schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100040
Estate planning


Geregistreerd partnerschap

Door een geregistreerd partnerschap aan te gaan, kan er op een fiscaal aantrekkelijke manier vermogensoverheveling plaats vinden. Vrijwel iedereen kan met elkaar een geregistreerd partnerschap aangaan. Oom met neefje of broer en zus, allemaal is mogelijk. Er is echter een eis, je mag niet getrouwd zijn.

Als je wel getrouwd bent, dan moet dit eerst ontbonden worden omdat zowel een huwelijk als geregistreerd partnerschap slechts met twee personen aangegaan kan worden. Verder is er geen eis van een gezamenlijke huishouding of iets dergelijks.

Stel tante heeft 1 miljoen en een leuk ongetrouwde nicht. Tante wil zoveel mogelijk vermogen overdragen aan het familielid. Wat nu te doen.
Als er niets gebeurd en tante gaat dood, dan krijgt nichtje alles bijvoorbeeld op basis van het testament. Er worden dan successie rechten betaald van 41 procent tot max 68 procent. Door eerst een partnerschap registratie aan te gaan in gemeenschap van goederen, wordt de helft van het vermogen al overgeheveld naar de nicht.
Na het overlijden heb je als partner nog een vrijstelling van net iets meer dan een half miljoen. Door dus even het partnerschap met elkaar aan te gaan kan je op deze manier het gehele vermogen overhevelen zonder hierover successierechten te betalen.

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007