schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100042
Erven


Onterven - Legitieme portie

Kinderen hebben (ook al zijn ze onterfd) nog recht op hun legitieme portie. Dit is een minimale hoeveelheid geld die ze wettelijk als erfgenaam krijgen omdat ze kind zijn. Hoe groot is nu die legitieme portie bij onterven?

De legitieme portie is de helft van wat iemand normaal had gekregen zonder testament. Voor de berekening van het bedrag neem je het vermogen dat de erflater achterlaat. Tel hierbij op de giften aan de kinderen (ongeacht wanneer) en de giften de afgelopen vijf jaar aan derden. Dat is het totaal bedrag wat als basis gebruikt wordt (de zogenaamde massa).

Deel dit totale bedrag door de midden. (Bij onterven wordt eerst het bedrag door de midden gedeeld). Deel het nieuwe bedrag (de helft dus) door het aantal kinderen + 1 (bij een nog levende echtgenoot). Het eind bedrag is dan de legitieme portie waar het kind recht op heeft.
Voorbeeld: erflater heeft miljoen, een vrouw en 4 kinderen. Iedereen is onterft. Wat is dan de legitieme portie? Vermogen waar we vanaf rekenen is 500.000. De deelfactor hier is 4 + 1 = 5. Ieder krijgt dus toch nog 100.000.

Mocht dit bedrag er niet meer zijn (de erflater heeft gewoon alles geschonken aan een goed doel), dan kan je proberen het tegoed te verhalen op de personen/ instituten die als erfgenamen zijn benoemd of aan instituten die giften gekregen hebben. In eerste instantie wordt dit gedaan bij de personen die benoemd zijn als erfgenaam of die en legaat hebben gekregen; ieder naar evenredigheid.

Hoe onterf ik nu zoveel mogelijk iemand?
Op de legitieme portie (die er dus altijd is) worden giften van de erflater in mindering gebracht. Tevens wordt er een bedrag op gekort wat je op basis van het erfrecht krijgt of had kunnen krijgen maar waar de ander van afziet. Dus ook als de ander het legaat niet accepteert, dan wordt het bedrag wel in mindering gebracht op de legitieme portie.

Wil je een kind dus helemaal onterven en niets geven, schenk hem dan een hoeveelheid goederen met een hoge waarde (stel dit vast bij testament) waar het kind dus niets aan heeft (bijvoorbeeld grote onmogelijke kasten/ allemaal dure vrouwenkleding voor een jongen/ studieboeken/ encyclopedie). De gehele waarde van deze schenking wordt dan afgetrokken van de legitieme portie (ongeacht of die het voor die waarde ook verkoopt). Ook als het kind dit deel van de erfenis niet aanvaardt, wordt de waarde nog steeds afgetrokken van de legitieme portie.

Degene die gezag voert over de minderjarige afstammelingen, kan de legitieme portie namens de onterfde opeisen. Let wel, je hebt maximaal vijf jaar om aanspraak te maken op je legitieme portie. Verstrijkt die tijd, dan vervalt deze vordering.Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007