schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 21 mei 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100043
Erven


Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid

Bij de verdeling van een erfenis krijgt in principe ieder kind even veel. Er zijn soms situaties waarin deze wettelijke verdeling gaat wringen. Soms heeft een van de kinderen jaren in het bedrijf van de ouders gewerkt of de verzorging van de ouders de laatste jaren geregeld.

In de agrarische sector komt het vaak voor dat het bedrijf van vader op zoon overgaat. Het bedrijf is van vader en zoon besluit ook hier in te gaan werken. Samen runnen ze de boederij. Ieder doet zijn werk en in praktijk neemt de zoon vaak eigenlijk bedrijfsmatig het hele bedrijf over, terwijl vader nog steeds eigenaar blijft. Juridisch gezien blijven dus alle kosten/ opbrengsten nog via de ouder verlopen.

Zo kan het gebeuren dat vader soms al lange tijd niet meer actief meewerkt maar nog wel de juridische eigenaar is van het bedrijf. Zoonlief werkt voor kost en inwoning en een kleine bijdrage om ook is uit te kunnen gaan. Hierdoor bouwt hij dus vrijwel geen vermogen op omdat zijn arbeid niet naar normale maatstaven wordt betaald. Gaat vader dood, dan zou opeens de totale waarde van het bedrijf gedeeld moeten worden met andere broers en zussen. Dat is wat vreemd want de broers en zussen hebben niet meegewerkt aan het succes van het bedrijf, nooit afgezien van salaris om het bedrijf groot te krijgen/ draaiend te houden en toch zouden ze dan allen evenveel krijgen.

Om dit recht te trekken, kan het bewuste kind tegenwoordig eerst aanspraak maken op een hoeveelheid vermogen wat dan afgetrokken wordt van de erfenis. Het gaat om een bedrag wat gezien kan worden als een billijke vergoeding voor al het gedane werk (voor de gehele periode).
De regeling geldt voor ieder kind (ook pleeg- en stiefkinderen, aangetrouwde of kleinkinderen) die vanaf hun meerderjarigheid, zonder passende beloning gewerkt hebben in het beroep of het bedrijf van degene die overleden is. Dat geldt dus ook als je in de huishouding hebt gewerkt of de laatste tien jaar de verzorging gedaan hebt voor deze mensen.

De hoogte van het bedrag (de berekende kosten) zijn afhankelijk van het gebruikelijke loonniveau, de duur en de omvang van de werkzaamheden. Let op de berekening loopt pas vanaf 21 jaar en voordelen moeten weer in mindering worden gebracht (zoals kost en inwoning, opgedane ervaring waarvan je hebt geprofiteerd).

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007