schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100044
Estate planning


Algemeen

Het aspect van Estate planning verdient speciale aandacht in verband met erfenissen. Met Estate Planning (Estate is nalatenschap in het Engels) tracht de erflater zijn opgebouwde vermogen zo fiscaal aantrekkelijk mogelijk over te dragen aan erfgenamen.

Het gaat erom, om tijdig bepaalde stappen te nemen. Handelingen in verband met het opgebouwde vermogen die zowel juridische als fiscale gevolgen hebben. (Met natuurlijk als doel zo min mogelijk successie rechten te betalen.) Bedenk dat het hier niet alleen om geld gaat, maar om ook om andere zaken die van belang zijn zoals continuiteit van een eigen zaak, een huis dat in bezit moet blijven etc. Estate planning is een aparte specialisatie binnen het notariaat. Daarom is het raadzaam om een notaris hiervoor te benaderen die is aangesloten bij de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN).

Bij het opstellen van een estate plan staat de vraag centraal wat er moet gebeuren met het opgebouwde (familie)vermogen als u morgen overlijdt. De notaris (als opsteller van het estate plan) inventariseert dit, wat zijn eigenlijk de wensen. Dit mondt uit in een plan waarin allerlei aspecten als testament, vermogenverschuiving bij leven, bij overlijden, geregistreerd partnerschap, gemeenschap van goederen, tweetraps schenkingen, vruchtgebruik etc een rol speelt. Een deel van de activiteiten zullen in de toekomst plaatsvinden (na overlijden), dus een deel van het plan zal gebaseerd zijn op aannames.

Omdat iedere situatie weer uniek is, kan estate planning soms een perfecte oplossing bieden. De notaris (bij voorkeur dus een EPN notaris) kan van belangrijke toegevoegde waarden zijn door een op maat gemaakte oplossing te bedenken voor uw unieke situatie.

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007