schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 29 februari 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100045
Erven


Verklaring van erfrecht

Om als executeur te kunnen handelen (rekeningen op te zeggen of te betalen) is er een verklaring van erfrecht nodig. Deze verklaring van erfrecht wordt afgegeven door de notaris. Voordat die deze verklaring afgeeft, moeten er wel eerst een aantal gegevens gecontroleerd worden.

De notaris zal een gemeentelijke verklaring van overlijden van de erflater willen hebben. Tevens zal het Gemeentehuis worden benaderd (de Gemeentelijke Basis Administratie) om te checken welke (buiten)echtelijke afstammelingen er nog zijn.
Daarna wordt bij het Centraal testamentenregister gecheckt of er een of meerdere testamenten zijn. Mochten die er zijn, dan zal men worden doorgewezen naar de bewuste notaris. In het Centraal testamentregister staan alleen Nederlandse testamenten en niet nog andere in het buitenland opgemaakte aktes.

De notaris geeft alle gevonden informatie weer in een akte van erfrecht. In deze akte staat dus onder andere wie de erflater is, wie de erfgenamen zijn, of er een testament is en of de langstlevende afstand heeft gedaan van de wettelijke verdeling.

Met afschriften van deze akte kunnen rekeningen weer worden heropend. (Rekeningen worden namelijk normaal door de bank geblokkeerd als zij in kennis zijn gesteld dat de bewuste persoon is overleden.) Zodra de rekening heropend is, kunnen rekeningen betaald worden en uitstaande bedragen ontvangen worden. Een akte van erfrecht is niet alleen noodzakelijk voor het heropenen van rekeningen, maar ook noodzakelijk bij vererven/ het leveren van onroerend goed.

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007