schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100047
Erven


Testament !!

Goede Doelen testament van voor 31 december 2005 in de gevarenzone !

Op 1 januari 2006 is een aanpassing in de wetgeving gemaakt op het gebied van giften en makingen vrij van recht en kosten. Artikel 5 lid 8, successierechtwetgeving is daardoor geschrapt. Dit heeft grote gevolgen voor giften aan Goede Doelen.

De recente wijziging in de successierechtwetgeving leidt tot een zeer onbevredigende uitslag bij het Goede Doelen testament welke voor of op 31 december 2005 zijn opgemaakt. Het oude artikel 5 lid 8 , SW 1956 bepaalde hoe bij giften en makingen VRIJ VAN RECHT EN KOSTEN de "uiteindelijke" verkrijging berekend diende te worden. Door het schrappen van dit artikel kan nu met de nieuwe berekening zelf een negatief saldo ontstaan voor de verkrijger!

Als argument voor het vervallen van art. 5 lid 8 , waarin de berekeningen van zogenoemde verkrijgingen vrij van recht was geregeld, wordt aangegeven dat met de recent ontwikkelde software eenvoudig de verschuldigde belasting van het recht van successie berekend kan worden. Echter bij een iets complexere vorm ontstaan snel ongewenste effecten.
Zo ontstaan er hogere kosten bij het vaststellen van de successiebelasting (met de nieuwe software) bij een Goede Doelen testament met een goed doel(en) als erfgenaam(en) en de vruchtgebruiker(s) in de 3 de graad, vrij van recht en kosten .

Voorbeeld A (oude berekening versus nieuwe berekening):
Uitgaande van een schenking vrij van recht van euro 100.000 en een tarief van 50%.
Oude manier (tot 31 december 2005) enkelvoudige brutering:
- Vrij van recht euro 100.000
- Bij: 40% 40.000
- Totaal euro 140.000
- Verschuldigd recht 40% x euro 140.000 = 56.000

Nieuwe manier (sinds 1 januari 2006) :algebra

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007