schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100023
Geloof


Christenen voor Israel

De stichting Christenen voor Israel stelt zich ten doel om christenen in Nederland en wereldwijd bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld. Haar boodschap naar de kerken is dat de gemeente van Jezus Christus niet in de plaats van Israel is gekomen, maar dat er nog verschillende belangrijke beloften voor Israel in de nabije toekomst zullen worden vervuld. We geven betrouwbare informatie over het land, het volk en de staat van Israel. Wij roepen christenen op solidair met Israel te zijn en wijzen elke vorm van antisemitisme af. Hierbij gaan we uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Christenen voor Israel steunt Israel metterdaad en is werkzaam in Nederlandse kerken en gemeenten. Activiteiten Het werkterrein van Christenen voor Israel uit zich voornamelijk op twee gebieden, namelijk in het geven van Bijbels onderwijs met betrekking tot Israel, en in het bemoedigen en steunen van het Joodse volk. We organiseren diverse activiteiten in Nederland en Belgie: concerten, samenkomsten, lezingen, zangavonden en thema-bijeenkomsten rond Israel. Al deze activiteiten zijn erop gericht Gods bedoeling met Zijn volk duidelijk te maken. Daarbij roepen wij mensen op om Israel niet alleen in gebed te steunen, maar ook door giften en steunbetuigingen. Op deze manier kunnen wij, naar de Bijbelse boodschap, Gods volk troosten. Zo organiseren we unieke solidariteitsreizen naar Israel. Wat deze reizen zo uniek maakt, is dat we onder andere non-profit organisaties bezoeken die door Christenen voor Israel financieel gesteund worden, zoals bijvoorbeeld een gaarkeuken in Jeruzalem die dagelijks veel gratis maaltijden klaarmaakt voor de armen, een centrum waar psychologische en praktische hulp verleend wordt aan overlevenden van terreuraanslagen, enzovoorts. Kijk in het menu onder de knop Steun Israel voor meer informatie over de projecten die wij steunen. Publicaties Tien keer per jaar komt de krant Israel Aktueel uit. In deze krant brengen wij betrouwbaar en positief nieuws over Israel, scherpe analyses van het nieuws en theologische beschouwingen op de tegenwoordige tijd en haar gebeurtenissen. Daarnaast publiceren wij vier keer per jaar het tijdschrift Profetisch Perspectief, waarin actuele themas in een bijbels en profetisch perspectief worden belicht. Ten slotte heeft de stichting voor theologen en theologisch geinteresseerden het blad Israel en de Kerk waarin diverse theologische verhandelingen staan omtrent Israel en waarmee predikanten een bron hebben van theologische visie op Israel. Verder publiceert Christenen voor Israel een kinderblad, les- en bijbelstudiemateriaal en diverse nieuwsbrieven. Kijk voor meer informatie onder publicaties. Isreality Isreality is de jongerenafdeling van Christenen voor Israel en wil christelijke jongeren bewust maken van Gods plan met het Joodse volk en het land Israel. Door de lang verkondigde vervangingsleer hebben christenen het zicht verloren op Israel. Hoog tijd dus voor een reality-check! Ondanks alle gebeurtenissen op het moment blijft Gods belofte gelukkig staan en als wij in Hem geloven, mogen we ook uitzien naar bijzondere gebeurtenissen in Israel en van daaruit voor de hele wereld! Isreality wil hier meer licht op werpen en wil met haar activiteiten Israel steunen, omdat God in zijn woord oproept om Zijn volk te troosten (Jesaja 40:1) en te bidden voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122:6). Kijk voor meer informatie op www.isreality.nl!

Naam: 

Christenen voor Israel

Adres: 

Israelcentrum Patroonstraat 1

Postcode: 

3861 RN

Plaats: 

Nijkerk

Telefoonnummer: 

033-2458824

Rekeningnummer: 

IBAN: NL43INGB0000003223

E-mailadres: 

info@christenenvoorisrael.nl

Website: 

www.christenenvoorisrael.nl

CBF: 

Ja


Geloof

Leger des Heils
Vastenaktie
Kerk in Nood
Woord & Daad
Zending over Grenzen
Missie Nederland Beweegt
Morgenrood
Bible League
Stichting Gave
IZB
Youth for Christ Nederland
Operatie Mobilisatie
Evangelisch Werkverband
Christelijke Media Projecten - 3xM
De Hoop, Vrienden
Krusada opvang Bonaire
Pinkster- en Evangeliegemeenten
Open Doors
Kerk in Actie
Horeb leefgemeenschap
Cultuur
Prins Bernhard Cultuurfonds
Ridderorden
Oude Groninger Kerken
Continental Sound
Rijksakademie van beeldende kunsten/ Prix de Rome
Klavar muziekschrift
Reddingboot Gebroeders Luden
Pieterskerk
Trees for Travel
De Ruige Hof
Vereniging Rembrandt
Fondsen de Theaterschool
Concertgebouw Fonds, Het
Muziek Jong voor Oud
MuziekPodium Zeeland
Prins Claus Fonds
Special Arts
Varend Corso Westland
Oorlogsgravenstichting
De Hollandsche Molen
Heemschut,Erfgoedvereniging
Hendrick de Keyser
Monumentenorganisatie, Nationale
Dieren
Aap, Stichting
Donkey Sanctuary
Dierenambulance Rotterdam
Hondenbescherming
Zeehondencreche
EDEV - Diervriendelijk.nl
Stichting Dierenambulance Amersfoort en Omstreken
Stichting DierenLot
Stichting Dordrechts Dierentehuis
Stichting Vier Voeters
Stichting Amsterdamse Zwerfkatten
Stichting SPOTS (Save and Protect Our TreasureS)
Stichting Manegepaardenpensioenfonds
Bevordering Huisdierenwelzijn, Stichting
Bont voor Dieren, Stichting
Dierenambulance Amersfoort e.o.,Stichting
ActieZwerfhonden, Stichting
Geloof
Christenen voor Israel
Leger des Heils
Vastenaktie
Kerk in Nood
Woord & Daad
Zending over Grenzen
Missie Nederland Beweegt
Morgenrood
Bible League
Stichting Gave
IZB
Youth for Christ Nederland
Operatie Mobilisatie
Evangelisch Werkverband
Christelijke Media Projecten - 3xM
De Hoop, Vrienden
Krusada opvang Bonaire
Pinkster- en Evangeliegemeenten
Open Doors
Kerk in Actie
Horeb leefgemeenschap
Gezondheid
Aids Fonds
Alzheimer Nederland
Astma Fonds
Prinses Beatrix Fonds/ Spierziekten
Hartstichting
Reumafonds
Diabetes Fonds
Hersenstichting
EpilepsieNL
Kankerbestrijding/ KWF
Trombosestichting
Leprastichting
Maag Lever Darm Stichting
MS Research
Nierstichting
Oogfonds Nederland
Albert Schweitzer Fonds
Matchis - Europdonor
Nederlandse Federatie Stotteren (NFS)
MS Fonds, Nationaal
Matthias
Bartimeus Sonneheerdt
HospitaalBroeders
Bontius Stichting - LUMC
Kleinschalig wonen voor de gewone man
st.Landelijk Informatiecentrum Moermantherapie
ALS, Stichting
Internationaal
Artsen zonder Grenzen
Rode Kruis
Cordaid/Mensen in Nood
UNICEF
Vluchteling
ZOA-Vluchtelingenzorg
Royal Dutch Aid Fund
Bosnische Toekomst
Dokters van de Wereld
Bouw Bibliotheek Ambon
beroepsopleiding in Afrika is noodzakelijk
Weeskinderen in Afrika
Kinderen
War Child
CliniClowns
Emma Ziekenhuis
Jantje Beton
BIO-Kinderrevalidatie
Plan Nederland
NSGK
Stichting ICS
Johanna Kinderfonds
Liliane Fonds
Save the Children
Wereldkinderen
World Vision
Net4kids Aid Foundation
SOS-Kinderdorpen
NINA HBOT
Projecten Zuid-Afrika, Stichting
Naar School in Ha
SVSK Vrienden Speciale Kinderhulp
Christelijke Kindertelefoon Chris
Heartbeat
Roemenie
Stichting Kinderen van de Voedselbank
ChildsLife
Moesie de MoestuinCoach
Villa Joep
Hearts-Vision (Stichting)
Gezinshuis Het Kronendak
Maatschappelijke zorg
Redding Maatschappij
Brandwonden Stichting
Doe Een Wens
Kinderhulp
Ronald McDonald Kinderfonds
Vereniging Kinderkanker Nederland
Revalidatie Fonds
VBOK, Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind
Ouderenfonds Nationaal
Zonnehuisgroep
Stichting Regenboog AMOC, de
MDHG
Stichting De hond kan de was doen
Slachtofferhulp
Zonnebloem
Achter de Regenboog
Mensenrechten
Amnesty
Tibet Support
Mensen met een Missie
Mensenkinderen, voor mensen in nood
Aad, Stichting
ACNS Projecthulp
ActionAid
Natuur & milieu
Wereld Natuur Fonds
Greenpeace
Natuurmonumenten
Milieukontakt Oost-Europa
Landschap Noord-Holland
Natuur Anders
Tuinenstichting, De Nederlandse
Ontwikkelingshulp
Oxfam Novib
Cordaiad Memisa
LIGHT FOR THE WORLD
Dorkas Hulp
Humana
Solidaridad
Hivos
Simavi
MIVA
Habitat for Humanity
Heifer
Eye Care Foundation
Mercy Ships Holland
Uganda Child Care Foundation
Oud in Afrika
Kidz Active Stichting
Kinderen van Uganda
Tear
Agromisa
Havonos, Hart Voor Noo(r)d-Oost Sri Lanka
Agrinas
Stedenband Tilburg-Matagalpa
Sympany
Lejofonds
Lejofonds
WorldGranny
Stichting Maye Meye
World Servants
HoPe - Holanda Peru
Stichting KEIHAN
InternetAdres © 2007