schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 13 juni 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen

Praktische informatie over schenken

Gebruikers vinden op de site in heldere taal alle relevante en juridische informatie over hoe om te gaan met opgebouwd vermogen, schenkingen, erfrecht en estate planning.

Naast algemene informatie over schenkingen is er op de site tevens allerlei informatie te vinden over het nieuwe erfrecht en vermogenstransfers. Uitgangspunt is om in heldere taal uitleg te geven over de mogelijkheden van vermogensoverdracht naar goede doelen of derden en hierbij zo min mogelijk belastinggeld af te dragen. Het is namelijk leuker om te geven bij het leven (zeker met kerst) dan pas bij de dood. Bij jaarlijkse schenkingen is het belastingtechnisch interessant om de schenking vast te laten leggen in een notariƫle acte. De gift is dan altijd aftrekbaar (er geldt dan geen drempel).

RAADPLEEG ARTIKELEN

Naast algemene informatie over schenkingen is er op de site tevens allerlei informatie te vinden over het nieuwe erfrecht en vermogenstransfers. Uitgangspunt is om in heldere taal uitleg te geven over de mogelijkheden van vermogensoverdracht naar goede doelen of derden en hierbij zo min mogelijk belastinggeld af te dragen. Het is namelijk leuker om te geven bij het leven (zeker met kerst) dan pas bij de dood. Bij jaarlijkse schenkingen is het belastingtechnisch interessant om de schenking vast te laten leggen in een notariƫle acte. De gift is dan altijd aftrekbaar (er geldt dan geen drempel).

AANLEVEREN NIEUWE ARTIKELEN

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007