schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 25 juli 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100077
Natuur & milieu


Natuur Anders

De Stichting Natuur Anders (opgericht in 1991) heeft tot doel om door middel van bijzondere vrijwilligers kleinschalige en middelgrote natuurgebieden te behouden en onderhouden. Het gaat om regionale activiteiten in de gemeenten Voorst, Deventer en Gorssel. Daarnaast wil men de natuurkennis onder de mensen te vergroten.

De Stichting zet zich in voor natuur in de regio en werkt aan natuur en landschapsprojecten die zij belangrijk vindt zoals reservaten en tuinen aanleggen/ beheren en educatieve projecten organiseren voor kinderen en volwassen. Ook adviseert zij regelmatig gemeenten en provincie over ruimtelijke ordeningsplannen.

Stichting Natuur Anders is opgericht in april 1991, door Peter Heijke. In die periode leek de natuur steeds meer uit onze leefomgeving te verdwijnen. Peter vond die ontwikkeling zorgwekkend en besloot er iets aan te doen. Niet op papier, in vergaderingen of in de raadszaal, maar in de praktijk: met de laarzen in de grond, de handen in het groen en het hart op de juiste plek.

In de jaren daarna komt er landelijk en regionaal weliswaar meer aandacht voor natuurbehoud- en herstel, toch blijft het beleid grillig en de natuur daarmee kwetsbaar. Voor de mensen die bij SNA werken, geldt min of meer hetzelfde. Veel van onze vrijwilligers zijn uit het werkende- en soms ook maatschappelijke leven verdwenen. Ze bevonden zich vaak lange tijd aan de zijlijn en in een kwetsbare positie. De stichting biedt hun een beschermde omgeving om te werken, zichzelf te zijn en weer mee te doen, onder het motto vrijwillige inzet naar vermogen.

Hoewel de stichting bijna 25 jaar geleden is opgericht, lijkt Peter Heijke destijds een vooruitziende blik te hebben gehad. Hij startte immers een initiatief dat tegenwoordig een-op-een aansluit bij het idee van de participatiemaatschappij.

Naam: 

Stichting Natuur Anders

Adres: 

Kolkmansweg 6a

Postcode: 

7433 CL

Plaats: 

Deventer

Telefoonnummer: 

0570-613937

Rekeningnummer: 

IBAN: NL42INGB0006240632

E-mailadres: 

info@stichtingnatuuranders.nl

Website: 

www.stichtingnatuuranders.nl

CBF: 

Nee


Natuur & milieu

Wereld Natuur Fonds
Greenpeace
Natuurmonumenten
Milieukontakt Oost-Europa
Landschap Noord-Holland
Tuinenstichting, De Nederlandse
Cultuur
Prins Bernhard Cultuurfonds
Ridderorden
Oude Groninger Kerken
Continental Sound
Rijksakademie van beeldende kunsten/ Prix de Rome
Klavar muziekschrift
Reddingboot Gebroeders Luden
Pieterskerk
Trees for Travel
De Ruige Hof
Vereniging Rembrandt
Fondsen de Theaterschool
Concertgebouw Fonds, Het
Muziek Jong voor Oud
MuziekPodium Zeeland
Prins Claus Fonds
Special Arts
Varend Corso Westland
Oorlogsgravenstichting
De Hollandsche Molen
Heemschut,Erfgoedvereniging
Hendrick de Keyser
Monumentenorganisatie, Nationale
Dieren
Aap, Stichting
Donkey Sanctuary
Dierenambulance Rotterdam
Hondenbescherming
Zeehondencreche
EDEV - Diervriendelijk.nl
Stichting Dierenambulance Amersfoort en Omstreken
Stichting DierenLot
Stichting Dordrechts Dierentehuis
Stichting Vier Voeters
Stichting Amsterdamse Zwerfkatten
Stichting SPOTS (Save and Protect Our TreasureS)
Stichting Manegepaardenpensioenfonds
Bevordering Huisdierenwelzijn, Stichting
Bont voor Dieren, Stichting
Dierenambulance Amersfoort e.o.,Stichting
ActieZwerfhonden, Stichting
Geloof
Christenen voor Israel
Leger des Heils
Vastenaktie
Kerk in Nood
Woord & Daad
Zending over Grenzen
Missie Nederland Beweegt
Morgenrood
Bible League
Stichting Gave
IZB
Youth for Christ Nederland
Operatie Mobilisatie
Evangelisch Werkverband
Christelijke Media Projecten - 3xM
De Hoop, Vrienden
Krusada opvang Bonaire
Pinkster- en Evangeliegemeenten
Open Doors
Kerk in Actie
Horeb leefgemeenschap
Gezondheid
Aids Fonds
Alzheimer Nederland
Astma Fonds
Prinses Beatrix Fonds/ Spierziekten
Hartstichting
Reumafonds
Diabetes Fonds
Hersenstichting
EpilepsieNL
Kankerbestrijding/ KWF
Trombosestichting
Leprastichting
Maag Lever Darm Stichting
MS Research
Nierstichting
Oogfonds Nederland
Albert Schweitzer Fonds
Matchis - Europdonor
Nederlandse Federatie Stotteren (NFS)
MS Fonds, Nationaal
Matthias
Bartimeus Sonneheerdt
HospitaalBroeders
Bontius Stichting - LUMC
Kleinschalig wonen voor de gewone man
st.Landelijk Informatiecentrum Moermantherapie
ALS, Stichting
Internationaal
Artsen zonder Grenzen
Rode Kruis
Cordaid/Mensen in Nood
UNICEF
Vluchteling
ZOA-Vluchtelingenzorg
Royal Dutch Aid Fund
Bosnische Toekomst
Dokters van de Wereld
Bouw Bibliotheek Ambon
beroepsopleiding in Afrika is noodzakelijk
Weeskinderen in Afrika
Kinderen
War Child
CliniClowns
Emma Ziekenhuis
Jantje Beton
BIO-Kinderrevalidatie
Plan Nederland
NSGK
Stichting ICS
Johanna Kinderfonds
Liliane Fonds
Save the Children
Wereldkinderen
World Vision
Net4kids Aid Foundation
SOS-Kinderdorpen
NINA HBOT
Projecten Zuid-Afrika, Stichting
Naar School in Ha
SVSK Vrienden Speciale Kinderhulp
Christelijke Kindertelefoon Chris
Heartbeat
Roemenie
Stichting Kinderen van de Voedselbank
ChildsLife
Moesie de MoestuinCoach
Villa Joep
Hearts-Vision (Stichting)
Gezinshuis Het Kronendak
Maatschappelijke zorg
Redding Maatschappij
Brandwonden Stichting
Doe Een Wens
Kinderhulp
Ronald McDonald Kinderfonds
Vereniging Kinderkanker Nederland
Revalidatie Fonds
VBOK, Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind
Ouderenfonds Nationaal
Zonnehuisgroep
Stichting Regenboog AMOC, de
MDHG
Stichting De hond kan de was doen
Slachtofferhulp
Zonnebloem
Achter de Regenboog
Mensenrechten
Amnesty
Tibet Support
Mensen met een Missie
Mensenkinderen, voor mensen in nood
Aad, Stichting
ACNS Projecthulp
ActionAid
Natuur & milieu
Wereld Natuur Fonds
Greenpeace
Natuurmonumenten
Milieukontakt Oost-Europa
Landschap Noord-Holland
Natuur Anders
Tuinenstichting, De Nederlandse
Ontwikkelingshulp
Oxfam Novib
Cordaiad Memisa
LIGHT FOR THE WORLD
Dorkas Hulp
Humana
Solidaridad
Hivos
Simavi
MIVA
Habitat for Humanity
Heifer
Eye Care Foundation
Mercy Ships Holland
Uganda Child Care Foundation
Oud in Afrika
Kidz Active Stichting
Kinderen van Uganda
Tear
Agromisa
Havonos, Hart Voor Noo(r)d-Oost Sri Lanka
Agrinas
Stedenband Tilburg-Matagalpa
Sympany
Lejofonds
Lejofonds
WorldGranny
Stichting Maye Meye
World Servants
HoPe - Holanda Peru
Stichting KEIHAN
InternetAdres © 2007