schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100039
Gezondheid


Kankerbestrijding/ KWF

Het Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding voert al 55 jaar strijd tegen kanker. Sinds de oprichting van KWF Kankerbestrijding in 1949, is de kans dat iemand kanker de eerste 5 jaar overleeft jaarlijks met gemiddeld een half procent gestegen tot nu bijna 61%. Er zijn uiteraard grote verschillen in overleving naar soort kanker en stadium bij ontdekking. Financiering van kankeronderzoek en opleiding is en blijft de belangrijkste activiteit. Wetenschappelijk kankeronderzoek is namelijk de enige mogelijkheid om de vooruitzichten voor kankerpatienten te verbeteren. Een op de drie Nederlanders krijgt gedurende zijn of haar leven kanker, per jaar ruim 100 duizend mensen. Jaarlijks sterven er zo'n 44 duizend mensen als gevolg van kanker. De ziekte is hiermee in Nederland doodsoorzaak nummer een. Miljoenen mensen delen een droom: een wereld waarin kanker niet langer een dodelijke ziekte is. Wat zou het mooi zijn als deze droom uitkomt. We doen er alles aan om dit waar te maken. Wereldwijd werken wetenschappers naar die dag toe. Zo snel als zij kunnen. Zo snel als wij hen in staat stellen. We kunnen kanker onder controle brengen. Wij willen niet accepteren dat er zo veel mensen aan kanker lijden en er al te vaak aan overlijden.
Onze missie: kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder controle brengen. We zijn er voor mensen die leven met kanker en de mensen die met hen samenleven.
Ons doel: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatienten. Om ons doel te halen financiert KWF kankeronderzoek, voorlichting en patientenondersteuning. Om dit mogelijk te maken werven we fondsen. We doen dat niet alleen, maar samen met jou. Van iedere euro die KWF ontvangt gaan kosten af. Dit zijn de kosten voor fondsenwerving en voor beheer en administratie. Na aftrek van de kosten gaat 85 cent naar wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, opleidingen, patientenondersteuning en preventie.
Wetenschappelijk onderzoek is de basis voor de bestrijding van kanker, het verbeteren van overlevingskansen en van de kwaliteit van leven van patienten. We kunnen kanker alleen terugdringen als we de ziekte beter leren begrijpen.
Dankzij wetenschappelijk onderzoek is de kennis over het ontstaan en de behandeling van kanker enorm toegenomen. Zo weten we beter hoe we het risico op kanker kunnen beperken en zijn de behandelingen nauwkeuriger, effectiever en minder belastend geworden. Een belangrijk cijfer om de vooruitgang aan te tonen is de zogenoemde vijfjaarsoverleving, het percentage kankerpatienten dat 5 jaar na de diagnose nog in leven is. Deze is sinds de oprichting van KWF meer dan verdubbeld tot 61%. Op dit moment financiert KWF ongeveer de helft van alle onderzoeksprojecten in Nederland. Kwaliteit is het belangrijkste criterium bij het toekennen van subsidie.
Sinds 2007 reikt KWF Kankerbestrijding de Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs (KWO-prijs) uit, ter waarde van twee miljoen euro. Deze prijs stelt toponderzoekers in staat om gedurende een lange periode multidisciplinair onderzoek te verrichten.
De vele kennis die kankeronderzoek oplevert, wordt niet altijd snel genoeg doorvertaald naar behandelingen voor de patient. Er zijn belemmeringen (onder andere regelgeving) en er is onvoldoende kennis over hoe de weg van het lab naar het bed het best afgelegd kan worden. Daarom gaat KWF zich samen met onderzoekers inzetten om deze knelpunten op te lossen en zo de doorvertaling van kennis naar praktijk te versnellen. Meer informatie over translationeel onderzoek
Het is belangrijk dat mensen goed geinformeerd zijn over kanker. Mensen kunnen immers met een gezonde leefstijl hun risicos op het krijgen van kanker verkleinen. En op tijd in actie komen als zij signalen van kanker kunnen herkennen. KWF stimuleert een gezonde leefstijl om het risico op kanker te beperken. Via de sites kwf.nl, kanker.nl, de Kanker InfoLijn en brochures geven wij informatie, voeren we campagne, beinvloeden we het beleid van de overheid op dit terrein en zijn wij er voor iedereen met vragen over kanker. Ook financiert KWF Kankerbestrijding 24 patientenorganisaties die op hun specifieke terrein voorlichting geven, lotgenoten contact organiseren en de belangen van patienten behartigen.

Naam: 

Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding

Adres: 

Postbus 75508/ Delflandlaan 17

Postcode: 

1070 AM

Plaats: 

Amsterdam

Telefoonnummer: 

0800-0226622

Rekeningnummer: 

IBAN: NL23 RABO 0333 7779 99

E-mailadres: 

publieksservice@kwf.nl

Website: 

www.kwf.nl

CBF: 

Ja


Gezondheid

Aids Fonds
Alzheimer Nederland
Astma Fonds
Prinses Beatrix Fonds/ Spierziekten
Hartstichting
Reumafonds
Diabetes Fonds
Hersenstichting
EpilepsieNL
Trombosestichting
Leprastichting
Maag Lever Darm Stichting
MS Research
Nierstichting
Oogfonds Nederland
Albert Schweitzer Fonds
Matchis - Europdonor
Nederlandse Federatie Stotteren (NFS)
MS Fonds, Nationaal
Matthias
Bartimeus Sonneheerdt
HospitaalBroeders
Bontius Stichting - LUMC
Kleinschalig wonen voor de gewone man
st.Landelijk Informatiecentrum Moermantherapie
ALS, Stichting
Cultuur
Prins Bernhard Cultuurfonds
Ridderorden
Oude Groninger Kerken
Continental Sound
Rijksakademie van beeldende kunsten/ Prix de Rome
Klavar muziekschrift
Reddingboot Gebroeders Luden
Pieterskerk
Trees for Travel
De Ruige Hof
Vereniging Rembrandt
Fondsen de Theaterschool
Concertgebouw Fonds, Het
Muziek Jong voor Oud
MuziekPodium Zeeland
Prins Claus Fonds
Special Arts
Varend Corso Westland
Oorlogsgravenstichting
De Hollandsche Molen
Heemschut,Erfgoedvereniging
Hendrick de Keyser
Monumentenorganisatie, Nationale
Dieren
Aap, Stichting
Donkey Sanctuary
Dierenambulance Rotterdam
Hondenbescherming
Zeehondencreche
EDEV - Diervriendelijk.nl
Stichting Dierenambulance Amersfoort en Omstreken
Stichting DierenLot
Stichting Dordrechts Dierentehuis
Stichting Vier Voeters
Stichting Amsterdamse Zwerfkatten
Stichting SPOTS (Save and Protect Our TreasureS)
Stichting Manegepaardenpensioenfonds
Bevordering Huisdierenwelzijn, Stichting
Bont voor Dieren, Stichting
Dierenambulance Amersfoort e.o.,Stichting
ActieZwerfhonden, Stichting
Geloof
Christenen voor Israel
Leger des Heils
Vastenaktie
Kerk in Nood
Woord & Daad
Zending over Grenzen
Missie Nederland Beweegt
Morgenrood
Bible League
Stichting Gave
IZB
Youth for Christ Nederland
Operatie Mobilisatie
Evangelisch Werkverband
Christelijke Media Projecten - 3xM
De Hoop, Vrienden
Krusada opvang Bonaire
Pinkster- en Evangeliegemeenten
Open Doors
Kerk in Actie
Horeb leefgemeenschap
Gezondheid
Aids Fonds
Alzheimer Nederland
Astma Fonds
Prinses Beatrix Fonds/ Spierziekten
Hartstichting
Reumafonds
Diabetes Fonds
Hersenstichting
EpilepsieNL
Kankerbestrijding/ KWF
Trombosestichting
Leprastichting
Maag Lever Darm Stichting
MS Research
Nierstichting
Oogfonds Nederland
Albert Schweitzer Fonds
Matchis - Europdonor
Nederlandse Federatie Stotteren (NFS)
MS Fonds, Nationaal
Matthias
Bartimeus Sonneheerdt
HospitaalBroeders
Bontius Stichting - LUMC
Kleinschalig wonen voor de gewone man
st.Landelijk Informatiecentrum Moermantherapie
ALS, Stichting
Internationaal
Artsen zonder Grenzen
Rode Kruis
Cordaid/Mensen in Nood
UNICEF
Vluchteling
ZOA-Vluchtelingenzorg
Royal Dutch Aid Fund
Bosnische Toekomst
Dokters van de Wereld
Bouw Bibliotheek Ambon
beroepsopleiding in Afrika is noodzakelijk
Weeskinderen in Afrika
Kinderen
War Child
CliniClowns
Emma Ziekenhuis
Jantje Beton
BIO-Kinderrevalidatie
Plan Nederland
NSGK
Stichting ICS
Johanna Kinderfonds
Liliane Fonds
Save the Children
Wereldkinderen
World Vision
Net4kids Aid Foundation
SOS-Kinderdorpen
NINA HBOT
Projecten Zuid-Afrika, Stichting
Naar School in Ha
SVSK Vrienden Speciale Kinderhulp
Christelijke Kindertelefoon Chris
Heartbeat
Roemenie
Stichting Kinderen van de Voedselbank
ChildsLife
Moesie de MoestuinCoach
Villa Joep
Hearts-Vision (Stichting)
Gezinshuis Het Kronendak
Maatschappelijke zorg
Redding Maatschappij
Brandwonden Stichting
Doe Een Wens
Kinderhulp
Ronald McDonald Kinderfonds
Vereniging Kinderkanker Nederland
Revalidatie Fonds
VBOK, Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind
Ouderenfonds Nationaal
Zonnehuisgroep
Stichting Regenboog AMOC, de
MDHG
Stichting De hond kan de was doen
Slachtofferhulp
Zonnebloem
Achter de Regenboog
Mensenrechten
Amnesty
Tibet Support
Mensen met een Missie
Mensenkinderen, voor mensen in nood
Aad, Stichting
ACNS Projecthulp
ActionAid
Natuur & milieu
Wereld Natuur Fonds
Greenpeace
Natuurmonumenten
Milieukontakt Oost-Europa
Landschap Noord-Holland
Natuur Anders
Tuinenstichting, De Nederlandse
Ontwikkelingshulp
Oxfam Novib
Cordaiad Memisa
LIGHT FOR THE WORLD
Dorkas Hulp
Humana
Solidaridad
Hivos
Simavi
MIVA
Habitat for Humanity
Heifer
Eye Care Foundation
Mercy Ships Holland
Uganda Child Care Foundation
Oud in Afrika
Kidz Active Stichting
Kinderen van Uganda
Tear
Agromisa
Havonos, Hart Voor Noo(r)d-Oost Sri Lanka
Agrinas
Stedenband Tilburg-Matagalpa
Sympany
Lejofonds
Lejofonds
WorldGranny
Stichting Maye Meye
World Servants
HoPe - Holanda Peru
Stichting KEIHAN
InternetAdres © 2007