schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 13 juni 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100091
Ontwikkelingshulp


Eye Care Foundation

Geschiedenis Eye Care Foundation wil onnodige blindheid en slechtziendheid bij mensen in ontwikkelingslanden voorkomen en genezen. Wij doen dit door oogartsen en ander (oogheelkundig) personeel op te leiden, apparatuur te doneren en met vrijwillige Nederlandse oogartsen ter plaatse operaties uit te voeren. Eye Care Foundation werkt nauw samen met vrijwillige oogartsen, en beschikt over een zeer gemotiveerd team.

Onnodige blindheid voorkomen en genezen De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) schat dat van wereldwijd 39 miljoen blinde mensen er 28 miljoen in ontwikkelingslanden wonen. Slechte hygiene, eenzijdige voeding en gebrek aan goede medische voorzieningen zijn de oorzaak van dit hoge aantal. Er zijn diverse vormen van blindheid, zoals staar, die goed te behandelen zijn. Daarnaast zijn er nog eens 153 miljoen mensen in de wereld die slechtziend zijn, doordat zij geen of geen juiste bril dragen! 12 miljoen van hen zijn kinderen jonger dan 15 jaar.

Gericht op de allerarmsten Blindheid kan tot grote economische en sociale problemen leiden, omdat blinde mensen in ontwikkelingslanden voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van familie en vrienden. Ze kunnen doorgaans zelf niet meer werken. Als in een familie een persoon blind is, worden er vaak twee mensen getroffen: de blinde en diegene die als verzorger fungeert. Vaak is de verzorger een kind dat daardoor niet naar school kan. De steun van Eye Care Foundation is gericht op de allerarmsten voor wie goede medische zorg onbereikbaar of onbetaalbaar is.

Eye Care Foundation is in 2008 ontstaan uit de fusie van Oogzorg Wereldwijd en Mekong Eye Doctors. Eye Care Foundation heeft dezelfde doelstelling als haar twee voorgangers: het voorkomen en bestrijden van onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden. Alle projecten van zowel Oogzorg Wereldwijd als Mekong Eye Doctors werden overgenomen door Eye Care Foundation. Door de fusie is de versnippering van de steun vanuit Nederland verminderd. De (gezamenlijke) fondsen en menskracht effectiever ingezet.

Het ontstaan Mekong Eye Doctors Mekong Eye Doctors is in 1993 ontstaan uit particulier initiatief. De stichting had projecten in Vietnam, Cambodja, Laos en Zuid-China. Bij Mekong Eye Doctors kwam de hulp echt op gang, toen een journaliste een reeks artikelen aan dit initiatief wijdde. Met enthousiaste vrijwilligers, oogartsen en verpleegkundigen, die bereid waren een deel van hun vakantie hieraan te besteden, werden oogkampen uitgevoerd. Bij deze expedities, vanuit Nederland georganiseerd, werden in korte tijd zoveel mogelijk mensen met staar geopeerd.

Andere koers Door over te gaan naar het opleiden van plaatselijk medisch personeel en het bouwen van oogklinieken ontstond stap voor stap een blijvende oogzorgstructuur. Daarnaast werd er voorlichting gegeven aan de bevolking en medische apparatuur gedoneerd. Deze werden in de eerste instantie vanuit Nederland geleverd. Alle activiteiten werden begeleid door de projectmedewerkers van het kantoor in Nederland en door Nederlandse oogartsen die als vrijwilliger hun kennis overdroegen.Naam: 

Eye Care Foundation

Adres: 

Naritaweg 12-D/ Postbus 59021

Postcode: 

1040 KA

Plaats: 

Amsterdam

Telefoonnummer: 

020 647 38 79

Rekeningnummer: 

IBAN: NL14 ABNA 0543 4445 54

E-mailadres: 

info@eyecarefoundation.nl

Website: 

www.eyecarefoundation.nl

CBF: 

Ja


Ontwikkelingshulp

Oxfam Novib
Cordaiad Memisa
LIGHT FOR THE WORLD
Dorkas Hulp
Humana
Solidaridad
Hivos
Simavi
MIVA
Habitat for Humanity
Heifer
Mercy Ships Holland
Uganda Child Care Foundation
Oud in Afrika
Kidz Active Stichting
Kinderen van Uganda
Tear
Agromisa
Havonos, Hart Voor Noo(r)d-Oost Sri Lanka
Agrinas
Stedenband Tilburg-Matagalpa
Sympany
Lejofonds
Lejofonds
WorldGranny
Stichting Maye Meye
World Servants
HoPe - Holanda Peru
Stichting KEIHAN
Cultuur
Prins Bernhard Cultuurfonds
Ridderorden
Oude Groninger Kerken
Continental Sound
Rijksakademie van beeldende kunsten/ Prix de Rome
Klavar muziekschrift
Reddingboot Gebroeders Luden
Pieterskerk
Trees for Travel
De Ruige Hof
Vereniging Rembrandt
Fondsen de Theaterschool
Concertgebouw Fonds, Het
Muziek Jong voor Oud
MuziekPodium Zeeland
Prins Claus Fonds
Special Arts
Varend Corso Westland
Oorlogsgravenstichting
De Hollandsche Molen
Heemschut,Erfgoedvereniging
Hendrick de Keyser
Monumentenorganisatie, Nationale
Dieren
Aap, Stichting
Donkey Sanctuary
Dierenambulance Rotterdam
Hondenbescherming
Zeehondencreche
EDEV - Diervriendelijk.nl
Stichting Dierenambulance Amersfoort en Omstreken
Stichting DierenLot
Stichting Dordrechts Dierentehuis
Stichting Vier Voeters
Stichting Amsterdamse Zwerfkatten
Stichting SPOTS (Save and Protect Our TreasureS)
Stichting Manegepaardenpensioenfonds
Bevordering Huisdierenwelzijn, Stichting
Bont voor Dieren, Stichting
Dierenambulance Amersfoort e.o.,Stichting
ActieZwerfhonden, Stichting
Geloof
Christenen voor Israel
Leger des Heils
Vastenaktie
Kerk in Nood
Woord & Daad
Zending over Grenzen
Missie Nederland Beweegt
Morgenrood
Bible League
Stichting Gave
IZB
Youth for Christ Nederland
Operatie Mobilisatie
Evangelisch Werkverband
Christelijke Media Projecten - 3xM
De Hoop, Vrienden
Krusada opvang Bonaire
Pinkster- en Evangeliegemeenten
Open Doors
Kerk in Actie
Horeb leefgemeenschap
Gezondheid
Aids Fonds
Alzheimer Nederland
Astma Fonds
Prinses Beatrix Fonds/ Spierziekten
Hartstichting
Reumafonds
Diabetes Fonds
Hersenstichting
EpilepsieNL
Kankerbestrijding/ KWF
Trombosestichting
Leprastichting
Maag Lever Darm Stichting
MS Research
Nierstichting
Oogfonds Nederland
Albert Schweitzer Fonds
Matchis - Europdonor
Nederlandse Federatie Stotteren (NFS)
MS Fonds, Nationaal
Matthias
Bartimeus Sonneheerdt
HospitaalBroeders
Bontius Stichting - LUMC
Kleinschalig wonen voor de gewone man
st.Landelijk Informatiecentrum Moermantherapie
ALS, Stichting
Internationaal
Artsen zonder Grenzen
Rode Kruis
Cordaid/Mensen in Nood
UNICEF
Vluchteling
ZOA-Vluchtelingenzorg
Royal Dutch Aid Fund
Bosnische Toekomst
Dokters van de Wereld
Bouw Bibliotheek Ambon
beroepsopleiding in Afrika is noodzakelijk
Weeskinderen in Afrika
Kinderen
War Child
CliniClowns
Emma Ziekenhuis
Jantje Beton
BIO-Kinderrevalidatie
Plan Nederland
NSGK
Stichting ICS
Johanna Kinderfonds
Liliane Fonds
Save the Children
Wereldkinderen
World Vision
Net4kids Aid Foundation
SOS-Kinderdorpen
NINA HBOT
Projecten Zuid-Afrika, Stichting
Naar School in Ha
SVSK Vrienden Speciale Kinderhulp
Christelijke Kindertelefoon Chris
Heartbeat
Roemenie
Stichting Kinderen van de Voedselbank
ChildsLife
Moesie de MoestuinCoach
Villa Joep
Hearts-Vision (Stichting)
Gezinshuis Het Kronendak
Maatschappelijke zorg
Redding Maatschappij
Brandwonden Stichting
Doe Een Wens
Kinderhulp
Ronald McDonald Kinderfonds
Vereniging Kinderkanker Nederland
Revalidatie Fonds
VBOK, Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind
Ouderenfonds Nationaal
Zonnehuisgroep
Stichting Regenboog AMOC, de
MDHG
Stichting De hond kan de was doen
Slachtofferhulp
Zonnebloem
Achter de Regenboog
Mensenrechten
Amnesty
Tibet Support
Mensen met een Missie
Mensenkinderen, voor mensen in nood
Aad, Stichting
ACNS Projecthulp
ActionAid
Natuur & milieu
Wereld Natuur Fonds
Greenpeace
Natuurmonumenten
Milieukontakt Oost-Europa
Landschap Noord-Holland
Natuur Anders
Tuinenstichting, De Nederlandse
Ontwikkelingshulp
Oxfam Novib
Cordaiad Memisa
LIGHT FOR THE WORLD
Dorkas Hulp
Humana
Solidaridad
Hivos
Simavi
MIVA
Habitat for Humanity
Heifer
Eye Care Foundation
Mercy Ships Holland
Uganda Child Care Foundation
Oud in Afrika
Kidz Active Stichting
Kinderen van Uganda
Tear
Agromisa
Havonos, Hart Voor Noo(r)d-Oost Sri Lanka
Agrinas
Stedenband Tilburg-Matagalpa
Sympany
Lejofonds
Lejofonds
WorldGranny
Stichting Maye Meye
World Servants
HoPe - Holanda Peru
Stichting KEIHAN
InternetAdres © 2007