schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 21 mei 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100120
Geloof


Christelijke Media Projecten - 3xM

Doel van de stichting 3xM is het bevorderen van de verkondiging van het Woord van God en de toepassing daarvan in het dagelijks leven via de televisie en het geven van voorlichting en educatie.

3xM ondersteunt lokale christenen bij het maken en uitzenden van christelijke tv-programma. Doelstelling van de organisatie is het bevorderen van de verkondiging van het Woord van God via de moderne media.
3xM bereikt mensen met het evangelie in landen waar het Woord van God niet of nauwelijks doordringt, door middel van media die aansluiten bij de lokale taal en cultuur.

Wereldwijd is in bijna ieder huishouden, hoe arm ook, een televisie te vinden. Van Senegal tot Bangladesh stemmen duizenden hun toestel af op de programmas van 3xM. In hun eigen omgeving zien ze aansprekende programmas die laten zien wat het christelijk geloof inhoudt en wat dat in het dagelijks leven betekent. Zo komen zij in contact met God en kunnen hun ogen opengaan voor Zijn liefde.

Ruim 35 jaar geleden (in 1980) is 3xM opgericht door de Evangelische Omroep om door middel van televisie het evangelie ook buiten Nederland te verkondigen. In 1983 is de stichting zelfstandig geworden. 3xM gebruikt televisie voor het uitdragen van het christelijk geloof, met ondersteuning via internet en social media. Onze prioriteit ligt bij uitzendingen in landen die moeilijk met het evangelie te bereiken zijn, vaak zijn dit moslim landen. Nazorg speelt een belangrijke rol, daar is tijd voor een persoonlijk gesprek en vaak zelfs een gebed. In 2015 kwamen er ruim 600.000 reacties op de gezamenlijke zendingsprogrammas. Dat hoge cijfer ontstaat doordat in de Democratische republiek Congo 22 keer er week wordt uitgezonden en alle reacties worden geteld, ook sms, whatsapp en facebook (zie ook ons jaarverslag 2015, hoofdstuk 3).

De programmas steken op een aansprekende manier in op belangrijke onderwerpen uit de samenleving (bv gezondheid, corruptie, positie van vrouwen, etc,) en geven daar een christelijke visie op. Door deze werkwijze bereiken we precies wie we willen bereiken, de niet-christenen.

Door de actualiteit van de televisieprogrammas en de unieke manier van 3xM om christenen uit verschillende kerken samen te brengen in een lokale zendingsorganisatie, wordt bijna overal gratis zendtijd beschikbaar gesteld. De samenwerking van kerken is in veel gevallen nieuw maar geeft kracht aan het getuigenis en sluit aan bij Jezus gebed om eenheid (Joh.17).

Naam: 

Stichting Christelijke Media Projecten - 3xM

Adres: 

Zielhorsterweg 77

Postcode: 

3813 ZX

Plaats: 

Amersfoort

Telefoonnummer: 

033-2864103

Rekeningnummer: 

IBAN: NL13INGB0000001144

E-mailadres: 

info@3xm.nl

Website: 

www.3xm.nl

CBF: 

ja


Geloof

Christenen voor Israel
Leger des Heils
Vastenaktie
Kerk in Nood
Woord & Daad
Zending over Grenzen
Missie Nederland Beweegt
Morgenrood
Bible League
Stichting Gave
IZB
Youth for Christ Nederland
Operatie Mobilisatie
Evangelisch Werkverband
De Hoop, Vrienden
Krusada opvang Bonaire
Pinkster- en Evangeliegemeenten
Open Doors
Kerk in Actie
Horeb leefgemeenschap
Cultuur
Prins Bernhard Cultuurfonds
Ridderorden
Oude Groninger Kerken
Continental Sound
Rijksakademie van beeldende kunsten/ Prix de Rome
Klavar muziekschrift
Reddingboot Gebroeders Luden
Pieterskerk
Trees for Travel
De Ruige Hof
Vereniging Rembrandt
Fondsen de Theaterschool
Concertgebouw Fonds, Het
Muziek Jong voor Oud
MuziekPodium Zeeland
Prins Claus Fonds
Special Arts
Varend Corso Westland
Oorlogsgravenstichting
De Hollandsche Molen
Heemschut,Erfgoedvereniging
Hendrick de Keyser
Monumentenorganisatie, Nationale
Dieren
Aap, Stichting
Donkey Sanctuary
Dierenambulance Rotterdam
Hondenbescherming
Zeehondencreche
EDEV - Diervriendelijk.nl
Stichting Dierenambulance Amersfoort en Omstreken
Stichting DierenLot
Stichting Dordrechts Dierentehuis
Stichting Vier Voeters
Stichting Amsterdamse Zwerfkatten
Stichting SPOTS (Save and Protect Our TreasureS)
Stichting Manegepaardenpensioenfonds
Bevordering Huisdierenwelzijn, Stichting
Bont voor Dieren, Stichting
Dierenambulance Amersfoort e.o.,Stichting
ActieZwerfhonden, Stichting
Geloof
Christenen voor Israel
Leger des Heils
Vastenaktie
Kerk in Nood
Woord & Daad
Zending over Grenzen
Missie Nederland Beweegt
Morgenrood
Bible League
Stichting Gave
IZB
Youth for Christ Nederland
Operatie Mobilisatie
Evangelisch Werkverband
Christelijke Media Projecten - 3xM
De Hoop, Vrienden
Krusada opvang Bonaire
Pinkster- en Evangeliegemeenten
Open Doors
Kerk in Actie
Horeb leefgemeenschap
Gezondheid
Aids Fonds
Alzheimer Nederland
Astma Fonds
Prinses Beatrix Fonds/ Spierziekten
Hartstichting
Reumafonds
Diabetes Fonds
Hersenstichting
EpilepsieNL
Kankerbestrijding/ KWF
Trombosestichting
Leprastichting
Maag Lever Darm Stichting
MS Research
Nierstichting
Oogfonds Nederland
Albert Schweitzer Fonds
Matchis - Europdonor
Nederlandse Federatie Stotteren (NFS)
MS Fonds, Nationaal
Matthias
Bartimeus Sonneheerdt
HospitaalBroeders
Bontius Stichting - LUMC
Kleinschalig wonen voor de gewone man
st.Landelijk Informatiecentrum Moermantherapie
ALS, Stichting
Internationaal
Artsen zonder Grenzen
Rode Kruis
Cordaid/Mensen in Nood
UNICEF
Vluchteling
ZOA-Vluchtelingenzorg
Royal Dutch Aid Fund
Bosnische Toekomst
Dokters van de Wereld
Bouw Bibliotheek Ambon
beroepsopleiding in Afrika is noodzakelijk
Weeskinderen in Afrika
Kinderen
War Child
CliniClowns
Emma Ziekenhuis
Jantje Beton
BIO-Kinderrevalidatie
Plan Nederland
NSGK
Stichting ICS
Johanna Kinderfonds
Liliane Fonds
Save the Children
Wereldkinderen
World Vision
Net4kids Aid Foundation
SOS-Kinderdorpen
NINA HBOT
Projecten Zuid-Afrika, Stichting
Naar School in Ha
SVSK Vrienden Speciale Kinderhulp
Christelijke Kindertelefoon Chris
Heartbeat
Roemenie
Stichting Kinderen van de Voedselbank
ChildsLife
Moesie de MoestuinCoach
Villa Joep
Hearts-Vision (Stichting)
Gezinshuis Het Kronendak
Maatschappelijke zorg
Redding Maatschappij
Brandwonden Stichting
Doe Een Wens
Kinderhulp
Ronald McDonald Kinderfonds
Vereniging Kinderkanker Nederland
Revalidatie Fonds
VBOK, Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind
Ouderenfonds Nationaal
Zonnehuisgroep
Stichting Regenboog AMOC, de
MDHG
Stichting De hond kan de was doen
Slachtofferhulp
Zonnebloem
Achter de Regenboog
Mensenrechten
Amnesty
Tibet Support
Mensen met een Missie
Mensenkinderen, voor mensen in nood
Aad, Stichting
ACNS Projecthulp
ActionAid
Natuur & milieu
Wereld Natuur Fonds
Greenpeace
Natuurmonumenten
Milieukontakt Oost-Europa
Landschap Noord-Holland
Natuur Anders
Tuinenstichting, De Nederlandse
Ontwikkelingshulp
Oxfam Novib
Cordaiad Memisa
LIGHT FOR THE WORLD
Dorkas Hulp
Humana
Solidaridad
Hivos
Simavi
MIVA
Habitat for Humanity
Heifer
Eye Care Foundation
Mercy Ships Holland
Uganda Child Care Foundation
Oud in Afrika
Kidz Active Stichting
Kinderen van Uganda
Tear
Agromisa
Havonos, Hart Voor Noo(r)d-Oost Sri Lanka
Agrinas
Stedenband Tilburg-Matagalpa
Sympany
Lejofonds
Lejofonds
WorldGranny
Stichting Maye Meye
World Servants
HoPe - Holanda Peru
Stichting KEIHAN
InternetAdres © 2007