schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 25 juli 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100099
Natuur & milieu


Milieukontakt Oost-Europa

Milieukontakt Oost-Europa werkt aan het realiseren van ecologische duurzaamheid. Zo levert Milieukontakt een belangrijke bijdrage aan het opruimen van verouderde pesticiden in voormalige Sovjet-republieken. Een ander voorbeeld van het werk van Milieukontakt is de Groene Agenda ontwikkelingsstrategie. De Groene Agenda methode voor het ontwerpen van een ontwikkelingsstrategie voor rurale gebieden, dorpen of stadswijken werd in Milieukontaktprojecten over de laatste tien jaar ontwikkeld en is beproefd in meer dan tien landen. Niet de problemen, maar juist lokale natuur- en cultuurhistorische waarden staan centraal in een Groene Agenda. Door samenwerking met lokale stakeholders (omwonenden, autoriteiten, experts of andere belanghebbenden) realiseert Milieukontakt duurzame oplossingen.

Meer dan vijfentwintig jaar ervaring
In 1988 richtten Milieudefensie, Frieds of the Earth International, Natuur en Milieu en Wise (World Information Service on Energy) Milieukontakt Oost-Europa op om milieuorganisaties in Oost-Europa te helpen zich beter te organiseren. Nog steeds werkt Milieukontakt hoofdzakelijk in de regio die vroeger Oost-Europa werd genoemd: de voormalige Sovjet-republieken, de Balkan, de Kaukasus en Centraal Azie. Milieukontakt raakte echter ook meer en meer betrokken bij projecten in landen als Zuid Afrika, Egypte, De Nederlandse Antillen en Vietnam. Daarom heet de organisatie sinds 2005 Milieukontakt International.

Oplossingen
Milieukontakt werkt aan concrete en duurzame oplossingen voor (onderschatte) milieuproblemen, met een focus op de landen uit de voormalige Sovjet-Unie.

Participatie en bewustwording
Milieukontakt gelooft dat duurzame oplossingen tot stand komen door de samenwerking met lokale stakeholders zoals omwonenden, autoriteiten en experts. Milieukontakt versterkt daarnaast bewustwording van stakeholders over het verantwoord omgaan met de directe leefomgeving en het milieu.

Non-profit
Milieukontakt is een organisatie zonder winstoogmerk en afhankelijk van subsidies en donateurs.

Naam: 

Stichting Milieukontakt Oost-Europa

Adres: 

Postbus 20614

Postcode: 

1001 NP

Plaats: 

Amsterdam

Telefoonnummer: 

020-5318930

Rekeningnummer: 

NL49INGB0000003503

E-mailadres: 

info@milieukontakt.nl

Website: 

www.milieukontakt.nl

CBF: 

Ja


Natuur & milieu

Wereld Natuur Fonds
Greenpeace
Natuurmonumenten
Landschap Noord-Holland
Natuur Anders
Tuinenstichting, De Nederlandse
Cultuur
Prins Bernhard Cultuurfonds
Ridderorden
Oude Groninger Kerken
Continental Sound
Rijksakademie van beeldende kunsten/ Prix de Rome
Klavar muziekschrift
Reddingboot Gebroeders Luden
Pieterskerk
Trees for Travel
De Ruige Hof
Vereniging Rembrandt
Fondsen de Theaterschool
Concertgebouw Fonds, Het
Muziek Jong voor Oud
MuziekPodium Zeeland
Prins Claus Fonds
Special Arts
Varend Corso Westland
Oorlogsgravenstichting
De Hollandsche Molen
Heemschut,Erfgoedvereniging
Hendrick de Keyser
Monumentenorganisatie, Nationale
Dieren
Aap, Stichting
Donkey Sanctuary
Dierenambulance Rotterdam
Hondenbescherming
Zeehondencreche
EDEV - Diervriendelijk.nl
Stichting Dierenambulance Amersfoort en Omstreken
Stichting DierenLot
Stichting Dordrechts Dierentehuis
Stichting Vier Voeters
Stichting Amsterdamse Zwerfkatten
Stichting SPOTS (Save and Protect Our TreasureS)
Stichting Manegepaardenpensioenfonds
Bevordering Huisdierenwelzijn, Stichting
Bont voor Dieren, Stichting
Dierenambulance Amersfoort e.o.,Stichting
ActieZwerfhonden, Stichting
Geloof
Christenen voor Israel
Leger des Heils
Vastenaktie
Kerk in Nood
Woord & Daad
Zending over Grenzen
Missie Nederland Beweegt
Morgenrood
Bible League
Stichting Gave
IZB
Youth for Christ Nederland
Operatie Mobilisatie
Evangelisch Werkverband
Christelijke Media Projecten - 3xM
De Hoop, Vrienden
Krusada opvang Bonaire
Pinkster- en Evangeliegemeenten
Open Doors
Kerk in Actie
Horeb leefgemeenschap
Gezondheid
Aids Fonds
Alzheimer Nederland
Astma Fonds
Prinses Beatrix Fonds/ Spierziekten
Hartstichting
Reumafonds
Diabetes Fonds
Hersenstichting
EpilepsieNL
Kankerbestrijding/ KWF
Trombosestichting
Leprastichting
Maag Lever Darm Stichting
MS Research
Nierstichting
Oogfonds Nederland
Albert Schweitzer Fonds
Matchis - Europdonor
Nederlandse Federatie Stotteren (NFS)
MS Fonds, Nationaal
Matthias
Bartimeus Sonneheerdt
HospitaalBroeders
Bontius Stichting - LUMC
Kleinschalig wonen voor de gewone man
st.Landelijk Informatiecentrum Moermantherapie
ALS, Stichting
Internationaal
Artsen zonder Grenzen
Rode Kruis
Cordaid/Mensen in Nood
UNICEF
Vluchteling
ZOA-Vluchtelingenzorg
Royal Dutch Aid Fund
Bosnische Toekomst
Dokters van de Wereld
Bouw Bibliotheek Ambon
beroepsopleiding in Afrika is noodzakelijk
Weeskinderen in Afrika
Kinderen
War Child
CliniClowns
Emma Ziekenhuis
Jantje Beton
BIO-Kinderrevalidatie
Plan Nederland
NSGK
Stichting ICS
Johanna Kinderfonds
Liliane Fonds
Save the Children
Wereldkinderen
World Vision
Net4kids Aid Foundation
SOS-Kinderdorpen
NINA HBOT
Projecten Zuid-Afrika, Stichting
Naar School in Ha
SVSK Vrienden Speciale Kinderhulp
Christelijke Kindertelefoon Chris
Heartbeat
Roemenie
Stichting Kinderen van de Voedselbank
ChildsLife
Moesie de MoestuinCoach
Villa Joep
Hearts-Vision (Stichting)
Gezinshuis Het Kronendak
Maatschappelijke zorg
Redding Maatschappij
Brandwonden Stichting
Doe Een Wens
Kinderhulp
Ronald McDonald Kinderfonds
Vereniging Kinderkanker Nederland
Revalidatie Fonds
VBOK, Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind
Ouderenfonds Nationaal
Zonnehuisgroep
Stichting Regenboog AMOC, de
MDHG
Stichting De hond kan de was doen
Slachtofferhulp
Zonnebloem
Achter de Regenboog
Mensenrechten
Amnesty
Tibet Support
Mensen met een Missie
Mensenkinderen, voor mensen in nood
Aad, Stichting
ACNS Projecthulp
ActionAid
Natuur & milieu
Wereld Natuur Fonds
Greenpeace
Natuurmonumenten
Milieukontakt Oost-Europa
Landschap Noord-Holland
Natuur Anders
Tuinenstichting, De Nederlandse
Ontwikkelingshulp
Oxfam Novib
Cordaiad Memisa
LIGHT FOR THE WORLD
Dorkas Hulp
Humana
Solidaridad
Hivos
Simavi
MIVA
Habitat for Humanity
Heifer
Eye Care Foundation
Mercy Ships Holland
Uganda Child Care Foundation
Oud in Afrika
Kidz Active Stichting
Kinderen van Uganda
Tear
Agromisa
Havonos, Hart Voor Noo(r)d-Oost Sri Lanka
Agrinas
Stedenband Tilburg-Matagalpa
Sympany
Lejofonds
Lejofonds
WorldGranny
Stichting Maye Meye
World Servants
HoPe - Holanda Peru
Stichting KEIHAN
InternetAdres © 2007