schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100006
Erven


Erfopvolging - Legaten

De meeste mensen bouwen vermogen op tijdens hun leven (denk aan bijvoorbeeld een huis). Bij het overlijden worden er schulden en bezittingen nagelaten aan de nabestaanden, de zogenaamde erfgenamen. Alle erfgenamen samen krijgen ieder een deel van deze gehele nalatenschap. Mocht de erflater geen partner of kinderen hebben, dan zijn volgens de wet de ouders, broers en zussen erfgenamen (of de kinderen, neven en nichten hier weer van indien zij dood zijn). Het successierecht van deze familieleden is meestal hoog.

Naast de erfgenamen kunnen er ook personen zijn die op basis van een testament een geldbedrag of bepaalde spullen krijgen. Dit zijn de zogenaamde legatarissen, zij krijgen een legaat. De legataris heeft een vordering op de erfgenamen. Als er een bedrag per testament is toegewezen, dan moet hij dat geld vorderen bij de erfgenamen.

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007