schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100020
Schenking


Wettelijke vereisten

Een schenking is een overeenkomst, dus de verkrijger moet hiermee akkoord gaan. Een schenking hoeft niet formeel vastgelegd te zijn. Als je iemand dus een voorwerp schenkt, en de ander aanvaardt dit, dan is deze handeling op zich ook een schenking.

Voor schenkingen die plaatsvinden na de dood is het raadzaam dit te doen via een notariele akte. De schenking heet dan legaat. De belasting die hierover wordt geheven is gebaseerd op het erfrecht (successierechten worden er geheven in plaats van schenkingsbelasting).
Mocht het gaan om bepaalde objecten (een kast, boek of sieraden) dan kan dit ook worden geregeld via een eigen geschreven verklaring (een onderhandse akte). Een legaat is een eenrichtingsverkeer handeling. De schenker kan dus tot aan zijn dood het legaat herroepen.

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007