schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100025
Schenking


Levensverzekering

Met een levensverzekering wordt een flink vermogen opgebouwd. Hierbij wordt een begunstigde aangewezen die dit bedrag ontvangt bij overlijden.

Pas als de levensverzekering wordt uitgekeerd gaat het systeem in werking. Dan wordt gekeken wie het geld krijgt en wie er betaald heeft. Mocht de begunstigde niets betaald hebben, dan zal er successierechten betaald moeten worden.

Bij de koop van huizen is het daarom gebruikelijk dat beide partners elkaar kruislings verzekeren. De partners sluiten dus een levensverzekering niet op zichzelf maar op elkaar. Op die manier betaalt de toekomstige ontvanger dus zelf de premies. Daarmee wordt voorkomen dat er in de toekomst successierechten betaald moeten worden.

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007