schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100009
Burgerlijke Staat


Samenwonen

Als partners gaan samenwonen, blijven de vermogens gescheiden. Ongehuwden en niet geregistreerde partners hebben wettelijk geen onderhoudsverplichting naar elkaar en erven dus ook niets van elkaar.
Bij een scheiding is er in principe dan ook geen recht op alimentatie. De wet geeft de niet-geregistreerde partner dan ook geen gronden om een deel van het vermogen op te eisen. Als men niets regelt zal de langstlevende zelf de eindjes aan elkaar zien te knopen (eventueel met een beroep op de Algemene Bijstandswet). Als het niet de bedoeling is de partner met lege handen achter te laten dan kan je hier dus op anticiperen met een testament.

Om voor de wet (voor wat betreft vrijstellingen en successierechten) gelijk gesteld te worden als partner, moet je wel aan bepaalde eisen voldoen (testament alleen is niet voldoende);
- minimaal 18 jaar zijn
- minimaal 6 maanden (na je 18de) een gemeenschappelijke huishouding voeren
- beide moeten op hetzelfde adres ingeschreven staan
- in een notariele samenlevingsovereenkomst zijn partijen een wederzijdse zorgplicht aangegaan met elkaar
- partners zijn de afgelopen vijf jaar voor wat betreft de inkomstenbelasting al als partners behandeld.
Zo ja, dan is er vrijstelling van zoals die geldt voor gehuwden (van ca half miljoen - 2005).

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007