schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100018
Schenking


Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken

Over het bedrag wat geschonken wordt moet schenkingsrechten betaald worden (over het deel boven de vrijstelling). Het bedrag wat uiteindelijk wordt ontvangen ziet de fiscus niet als inkomen, dus er hoeft niet nogmaals inkomstenbelasting over betaald te worden.

De verkrijger moet in principe deze schenkingsbelasting betalen. Echter de schenker mag dit deel ook voor zijn rekening nemen (dit heet dan vrij van recht schenken). Doordat de schenker de belasting betaald, wordt eigenlijk de schenking groter. Dit kan zeer aantrekkelijk zijn omdat zo minder belasting betaald hoeft te worden. De notaris of uw fiscalist rekent de verschillen tussen deze twee vormen graag voor u uit.

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007