schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100014
Burgerlijke Staat


Koude uitsluiting - geen verrekening

Huwelijkse voorwaarden kunnen ook aangegaan worden op basis dat er niets meer verrekend wordt, dan is de zogenaamde koude uitsluiting. De partners hebben alleen een verzorgingsplicht naar elkaar toe en meer niet (je moet elkaar het brood nodige geven en daarmee is de kous af).

Bij het overlijden is dan direct duidelijk wat de omvang is van de nalatenschap, namelijk datgene wat die ene partner heeft (ongeacht wat de ander heeft/ nodig heeft). Er hoeft dan niets meer verdeeld of verrekend te worden naar de langstlevende.

Dit kan soms tot onaangename situatie leiden, vooral als de langstlevende de persoon diegene is geweest die dag en nacht in de weer is geweest met de opvoeding. (Die heeft dan geen recht op het vermogen van de overleden partner).

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007