schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100041
Estate planning


Rente berekenen

Doel van Estate planning is om vermogen te over te hevelen naar de begunstigde met als doel zo min mogelijk successierechten te betalen (je geeft het geld namelijk liever aan degene die het moet krijgen dan aan de belasting). He betalen van rente is ook een ideale manier om dit te bewerkstelligen.

Kinderen kunnen bijvoorbeeld een niet opeisbare lening hebben op een van de ouders (omdat bijvoorbeeld de andere ouder al is overleden). Op deze vordering of andere vorderingen kan dan rente worden berekent. Op die manier groeit de vordering van de kinderen automatisch en wordt het vermogen van de ander automatisch minder. Deze rente mag je tevens belastingvrij ontvangen.

Er is een wettelijke rente maar per testament kan je een andere regeling treffen. Meestal gaat dit in de vorm van een bepaling dat de rente X% bedraagt, tenzij partner en kinderen een andere rente overeenkomen. Mochten de partner en kinderen een ander rentepercentage willen hebben, dan moeten zij dit wel regelen binnen 8 maanden na het overlijden.

Nadeel van het vaststellen van een hoger rentepercentage is wel dat de successierechten in eerste instantie hoger zijn. Deze vorm is dus vooral aantrekkelijk als de partner nog een lange tijd voor zich heeft. De notaris adviseert u hier graag verder over, of deze vorm voor u wel of niet interessant is.

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007