schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100032
Erven


Algemeen

Schenken zorgt voor en overdracht van (een deel) van het vermogen tijdens het leven, erven is overdracht van vermogen bij overlijden. Degene die erven zijn erfgenamen. Dat kunnen familieleden, personen maar ook instellingen zijn. De erfgenamen nemen gezamenlijk de schulden en bezittingen over van de overledene.

Tot de schulden behoren niet alleen de schulden van de overledene bij derden, maar ook bijvoorbeeld de kosten van de begrafenis, notaris en de successierechten die betaald moeten worden.
Bij een erfenis moeten eerst alle schulden betaald worden. Pas daarna volgt de verdeling van wat over is. Echter niet alle schuldeisers zijn het zelfde. Eerst komen de schuldeisers die vorderingen hadden op de overledene, daarna komen de legatarissen.

Mochten er meer schulden dan bezittingen zijn, dan kan je de nalatenschap weigeren/ verwerpen. Met terugwerkende kracht ben je dan geen erfgenaam meer. Een nalatenschap kan je alleen geheel wel of niet aanvaarden (niet gedeeltelijk, dat kan wel bij legaten).

Als de balans onduidelijk is, vraag dan om een boedelbeschrijving. De nalatenschap wordt dan beneficiair aanvaard (je accepteert het dan later als blijkt dat het uiteindelijke saldo positief is).
Van belang is dat het een alles of niets systeem is. Mocht er twijfel zijn over de balans (schulden/ vermogen), doe dan geen handelingen die uitgelegd kunnen worden als aanvaarding van de erfenis. Accepteer en verkoop niet direct bepaalde goederen. Alleen als er goederen in de erfenis vallen, die aan verval onderhevig zijn (bijvoorbeeld een bloemenstal met verse bloemen) dan mag dat wel verkocht worden (dus als er geen uitstel mogelijk is.) Mocht de erfenis verworpen worden of beneficiair aanvaardt, dan dient hiervoor een verklaring ingediend te worden bij de rechtbank.

Bij testament kan je ook een bepaald goed/ of bepaald bedrag aan iemand toebedelen. Dat is een legaat. Je hebt als legataris recht op dat bepaalde goed of die geldsom. Een goed (bijvoorbeeld een schilderij) kan je direct opeisen bij de erfgenamen, een geldsom kan je pas na een periode van een half jaar opeisen.

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007