schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100019
Schenking


Grote vrijstelling

Als ouder wil je natuurlijk zoveel mogelijk vermogen direct aan je kinderen geven in plaats van aan de belasting. Om die reden kan aan een kind tussen de 18 en 40 jaar eenmalig een groot bedrag worden gegeven in het kader van de grote vrijstelling.

Eis is dat het kind tussen de 18 en 40 jaar moet zijn. Mocht het kind boven de 40 zijn maar de partner nog niet, dan kan hier nog steeds gebruik van gemaakt worden.
Er moet dan wel een gemeenschappelijke huishouding zijn voor minimaal twee jaar. Dit is zo als beide bij de gemeente staan ingeschreven op hetzelfde adres (gedurende die twee jaar) en als het samenlevingscontract bij de notaris is opgemaakt.

Echter dit geldt alleen voor een kind ouder dan 40 jaar met een jongere partner, die met elkander gehuwd zijn. M.a.w. het geldt niet voor samenwonende kinderen met hun partner! (Volgens de Inspectie Den Bosch afdelingen schenkingen, dient het woord echtgenoot zeer beperkt uitgelegd te worden.) Het is natuurlijk absurd dat hier een scheiding wordt gemaakt voor getrouwde stellen (waar dit wel mogelijk is) en samenwonende die vrijwel op alle fiscale gebieden gelijk gesteld worden met gehuwde kinderen. Hopelijk zal de wetgever deze omissie op korte termijn ongedaan maken.
Met dank aan input van mr. J.F.A. Van De Wall

Globaal gelden er de volgende vrijstellingen bij schenkbelasting:
- Kind 5.229 euro
- Eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar 25.096 euro
- Extra verhoging eigen woning/ studie kind 52.281 euro
- Extra verhoging eigen woning/ studie als kind de eenmalige verhoging al in het verleden gekregen heeft 27.187 euro
- Overige personen: 2.092 euro


Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007