schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100015
Burgerlijke Staat


Beperkte huwelijksgemeenschap

Huwelijkse voorwaarden kunnen zich ook beperkten tot een deeltje van het vermogen, bijvoorbeeld een huis.

Op die manier kan een eerder overeengekomen koude uitsluiting ongedaan worden gemaakt tijdens het huwelijk. Dit is vooral van belang in verband met het wel of niet hoeven betalen van overdrachtsbelastingen.

Stel men heeft een huwelijk op basis van koude uitsluiting. Door nu via huwelijkse voorwaarden het huis gemeenschappelijk te maken, hoeft men geen overdrachtsbelasting te betalen over de helft van de waarde van de woning. Zo kan de langstlevende alsnog de gehele woning krijgen, zonder hiervoor overdrachtsbelasting te betalen. Dit zijn bijvoorbeeld zaken om te regelen bij estate planning. Tot op heden ziet de fiscus deze vorm van vermogensverschuivingen niet als schenking ( en zijn er dus geen schenkingsrechten verschuldigd).

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007